skin rippers help me

Thảo luận trong 'Style & Template Questions' bắt đầu bởi NaveedAli, 24/9/13.

1votes
5/5, 1 vote

 1. NaveedAli

  NaveedAli New Member

  Bài viết:
  6
  Likes :
  0
  Last edited: 24/9/13
  Đang tải...
 2. Minh Bảo

  Minh Bảo Verified User

  Bài viết:
  858
  Likes :
  255
  NaveedAli thích bài này.
 3. NaveedAli

  NaveedAli New Member

  Bài viết:
  6
  Likes :
  0
 4. trungkiensvqn

  trungkiensvqn Member

  Bài viết:
  60
  Likes :
  13
  Có vẻ anh ấy muốn info của thành viên nằm ngang. Bạn nào biết thì hỗ trợ anh ấy.
   
  NaveedAli thích bài này.
 5. Minh Bảo

  Minh Bảo Verified User

  Bài viết:
  858
  Likes :
  255
  Ok! when their grooves will help @@
   
  NaveedAli thích bài này.
 6. nttruong

  nttruong Well-Known Member

  Bài viết:
  1,518
  Likes :
  776
  - Template message_user_info:
  Mã:
  <div class="messageUserInfo" itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Person">
  <div class="messageUserBlock">
    
      <div class="avatarHolder">
        <span class="helper"></span>
        <a href="citizens/god.19/" class="avatar Av19m" data-avatarhtml="true"><img src="http://www.gravatar.com/avatar/a9487c18061ac32c3c8ceed6ea8a7db4?s=96&amp;d=http%3A%2F%2Fstonehearthcave.com%2Fcommunity%2Fstyles%2Fuix%2Fxenforo%2Favatars%2Favatar_m.png" width="96" height="96" alt="GOD"></a>
        <!-- slot: message_user_info_avatar -->
      </div>
    
  
  
    
      
    
    <div class="messageUserExtra">  
    
      <div class="extraUserInfo">
        
        
          
          <div class="messagelikes">
          
          
            <dl class="pairsJustified">
              <dt><li class="Tooltip"><i class="icon-comment"></i></li></dt>
              <dd><a href="search/member?user_id=19" class="OverlayTrigger">40</a></dd>
            </dl>
          
          
          
          
          
            <dl class="pairsJustified">
              <dt><li class="Tooltip"><i class="icon-thumbs-up"></i></li></dt>
              <dd>4</dd>
            </dl>
          
          
          </div>
          
        
          
          
          
          
          
        
          
                
        
  <dl class="pairsInline">
  
  
  
  <dd class="dark_postrating_bar_dd"><div class="dark_postrating_bar" style="width:104px"><div class="dark_postrating_bar_positive Tooltip" style="width:90.909090909091%"></div><div class="dark_postrating_bar_neutral Tooltip" style="width:0%"></div><div class="dark_postrating_bar_negative Tooltip" style="width:9.0909090909091%"></div></div></dd>
  
  </dl>
        
        
        
      </div>
      </div>
    
      
  
  
    <span class="arrow"><span></span></span>
  </div>
  </div>
   
  NaveedAli and dangquang like this.
 7. dangquang

  dangquang Member

  Bài viết:
  271
  Likes :
  165
  ai hướng dẫn mình làm các box như vậy được k untitled
   
  ChungKk and NaveedAli like this.
 8. dangquang

  dangquang Member

  Bài viết:
  271
  Likes :
  165
  làm sao làm được mấy cái box như vậy các bạn
   
  ChungKk and NaveedAli like this.
 9. nttruong

  nttruong Well-Known Member

  Bài viết:
  1,518
  Likes :
  776
  and Code Css:
  Mã:
  .messageUserInfo {
  margin-top: -75px !important;
  float: left;
  width: 124px;
  }
  .messageUserInfo {
  margin-left: 8px;
  }
  .messageUserBlock {
  border-top: 0 !important;
  border-left: 0 !important;
  -webkit-border-radius: 0 !important;
  -moz-border-radius: 0 !important;
  -khtml-border-radius: 0 !important;
  border-radius: 0 !important;
  }
  .messageUserBlock {
  background-color: transparent !important;
  -webkit-border-radius: 2px;
  -moz-border-radius: 2px;
  -khtml-border-radius: 2px;
  border-radius: 2px;
  border: 1px solid transparent !important;
  position: relative;
  }
  .messageUserBlock div.avatarHolder {
  background-color: transparent !important;
  padding: 10px;
  -webkit-border-radius: 2px;
  -moz-border-radius: 2px;
  -khtml-border-radius: 2px;
  border-radius: 2px;
  }
  .messageUserBlock div.avatarHolder {
  margin-left: 2px;
  }
  .avatar img, .avatar .img, .avatarCropper {
  -webkit-box-shadow: inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.9);
  -moz-box-shadow: inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.9);
  -khtml-box-shadow: inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.9);
  box-shadow: inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.9);
  background-position: 0 0;
  padding: 0;
  -webkit-border-radius: 100%;
  -moz-border-radius: 100%;
  -khtml-border-radius: 100%;
  border-radius: 100%;
  }
  .avatar img, .avatar .img, .avatarCropper {
  background-color: #3498db;
  padding: 2px;
  -webkit-border-radius: 2px;
  -moz-border-radius: 2px;
  -khtml-border-radius: 2px;
  border-radius: 2px;
  }
  .messageUserExtra {
  background: linear-gradient(to bottom, #fff 0%,#f6f6f6 47%,#ededed 100%);
  padding-top: 37px;
  border-right: 1px solid #bcbcbc;
  border-left: 1px solid #bcbcbc;
  border-bottom: 1px solid #bcbcbc;
  margin-top: -42px;
  -webkit-border-bottom-right-radius: 4px;
  -moz-border-radius-bottomright: 4px;
  -khtml-border-bottom-right-radius: 4px;
  border-bottom-right-radius: 4px;
  -webkit-box-shadow: inset 0px 1px 0px 0px #fcfcfc;
  -moz-box-shadow: inset 0px 1px 0px 0px #fcfcfc;
  -khtml-box-shadow: inset 0px 1px 0px 0px #fcfcfc;
  box-shadow: inset 0px 1px 0px 0px #fcfcfc;
  -webkit-border-bottom-left-radius: 4px;
  -moz-border-radius-bottomleft: 4px;
  -khtml-border-bottom-left-radius: 4px;
  border-bottom-left-radius: 4px;
  }
  .messageUserBlock .extraUserInfo {
  font-size: 11px;
  background-color: #fff;
  padding: 4px 6px;
  -webkit-border-radius: 2px;
  -moz-border-radius: 2px;
  -khtml-border-radius: 2px;
  border-radius: 2px;
  }
  .messageUserBlock .extraUserInfo {
  padding: 0 !important;
  background-color: transparent !important;
  }
  .extraUserInfo .messagelikes .pairsJustified {
  display: inline-block;
  margin-bottom: -2px;
  margin-top: 4px;
  padding: 0 3px 2px;
  width: 41.3%;
  margin-left: 2px;
  }
  .messageUserBlock .extraUserInfo dl {
  margin: 2px 0 0;
  }
  .messagelikes .pairsJustified {
  background-color: transparent !important;
  padding: 3px;
  -webkit-border-radius: 3px;
  -moz-border-radius: 3px;
  -khtml-border-radius: 3px;
  border-radius: 3px;
  margin-right: 3px;
  margin-left: 3px;
  margin-bottom: 3px;
  -webkit-box-shadow: inset rgba(0, 0, 0, 0.15) 0px 1px 10px, rgba(255,255,255,0.7) 0px 1px 0px;
  -moz-box-shadow: inset rgba(0, 0, 0, 0.15) 0px 1px 10px, rgba(255,255,255,0.7) 0px 1px 0px;
  -khtml-box-shadow: inset rgba(0, 0, 0, 0.15) 0px 1px 10px, rgba(255,255,255,0.7) 0px 1px 0px;
  box-shadow: inset rgba(0, 0, 0, 0.15) 0px 1px 10px, rgba(255,255,255,0.7) 0px 1px 0px;
  }
  .pairsJustified dt {
  float: left;
  max-width: 100%;
  margin-right: 5px;
  }
  .messageUserBlock .extraUserInfo dl {
  margin: 2px 0 0;
  }
  .pairsInline dl, .pairsInline dt, .pairsInline dd {
  display: inline;
  }
  .dark_postrating_bar {
  width: 80px;
  height: 10px;
  background: transparent;
  border: 1px solid #ddd;
  -webkit-border-radius: 2px;
  -moz-border-radius: 2px;
  -khtml-border-radius: 2px;
  border-radius: 2px;
  padding: 1px;
  font-size: 0;
  }.dark_postrating_bar {
  background: #e6e6e6 !important;
  margin-left: 6px;
  margin-bottom: 4px;
  }
  .dark_postrating_bar_positive {
  height: 10px;
  background: #62A201;
  display: inline-block;
  opacity: 0.4;
  font-size: 0;
  }
  .dark_postrating_bar_neutral {
  height: 10px;
  background: #bbb;
  display: inline-block;
  opacity: 0.4;
  font-size: 0;
  }
  .dark_postrating_bar_negative {
  height: 10px;
  background: #D90B00;
  display: inline-block;
  opacity: 0.4;
  font-size: 0;
  }
  .messageUserBlock .arrow {
  position: absolute;
  top: 10px;
  right: -10px;
  display: block;
  width: 0px;
  height: 0px;
  line-height: 0px;
  border: 10px solid transparent;
  border-left-color: ;
  -moz-border-left-colors: ;
  border-right: none;
  _display: none;
  }
  .messageUserBlock .arrow span {
  position: absolute;
  top: -10px;
  left: -11px;
  display: block;
  width: 0px;
  height: 0px;
  line-height: 0px;
  border: 10px solid transparent;
  border-left-color: transparent !important;
  -moz-border-left-colors: transparent !important;
  border-right: none;
  }
  
   
  NaveedAli and dangquang like this.
 10. nttruong

  nttruong Well-Known Member

  Bài viết:
  1,518
  Likes :
  776
  Demo xem giúp dc kg
   
  NaveedAli and dangquang like this.
 11. dangquang

  dangquang Member

  Bài viết:
  271
  Likes :
  165
  ChungKk and NaveedAli like this.
 12. nttruong

  nttruong Well-Known Member

  Bài viết:
  1,518
  Likes :
  776
  Đơn thuần nó chỉ là css thôi bạn, ví dụ nó code thế này:
  Mã:
  .node_8 .nodeTitle a {
  padding: 3px 8px;
  background-color: #E01B5D;
  color: #FFFFFF;
  display: inline-block;
  border: 1px solid rgb(0,0,0);
  border: 1px solid rgba(0,0,0, 0.4);
  _border: 1px solid rgb(0,0,0);
  font-weight: bold;
  line-height: 1;
  white-space: nowrap;
  -webkit-border-radius: 4px;
  -moz-border-radius: 4px;
  -khtml-border-radius: 4px;
  border-radius: 4px;
  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.5);
  -moz-box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.5);
  -khtml-box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.5);
  box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.5);
  text-shadow: 0 0 0 transparent, 0 -1px 1px rgba(0,0,0,0.25);
  }
  Tức là node nào có số thứ tự là 8 sẽ mang css riêng này nhé!
  Và phần mô tả sẽ code như thế này:
  Mã:
  #nodeDescription-8 {
  color: white;
  background-color: #E01B5D !important;
  border: 1px solid rgb(0,0,0);
  border: 1px solid rgba(0,0,0, 0.4);
  _border: 1px solid rgb(0,0,0);
  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.5);
  -moz-box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.5);
  -khtml-box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.5);
  box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, 0.5);
  opacity: 0.8 !important;
  }
   
  NaveedAli thích bài này.
 13. dangquang

  dangquang Member

  Bài viết:
  271
  Likes :
  165
  bạn hướng dẫn kĩ tý được k ?
  chèn vào extra rồi thay id node thôi à
   
  ChungKk thích bài này.
 14. nttruong

  nttruong Well-Known Member

  Bài viết:
  1,518
  Likes :
  776
  bạn chèn vào nodelist_css nhé, mình mới demo thử site này cho bạn xem thử http://ducau.net/forums/
  Nhìn cái mồi câu nhé!
   
 15. dangquang

  dangquang Member

  Bài viết:
  271
  Likes :
  165
  muốn các icon trước box nữa thì sao bạn
   
  ChungKk thích bài này.
 16. dangquang

  dangquang Member

  Bài viết:
  271
  Likes :
  165
  1

  mấy cái phần mình khoanh đó thì sao nhĩ .. bạn giúp luôn đi
   
  ChungKk and NaveedAli like this.
 17. nttruong

  nttruong Well-Known Member

  Bài viết:
  1,518
  Likes :
  776
  Muốn sử dụng các icon này, bạn phải sửa lại trong code theo class của nó và css lại thì mới ra được bạn. Giờ mình có việc rồi, khi khác tiếp nhé!
   
  NaveedAli and dangquang like this.
 18. dangquang

  dangquang Member

  Bài viết:
  271
  Likes :
  165
  onl thì giúp với :D
   
  ChungKk thích bài này.
 19. NaveedAli

  NaveedAli New Member

  Bài viết:
  6
  Likes :
  0
  where i use css codes, in message_user_info.css ? or EXTRA.css ? and avatar are same ?
   
 20. dangquang

  dangquang Member

  Bài viết:
  271
  Likes :
  165
  message_user_info.css
   
  ChungKk thích bài này.
comments powered by Disqus

Chia sẻ trang này

Đang tải...