VXF Supports

 1. Installation & Upgrade Questions

  Hỗ trợ về vấn đề và câu hỏi về cài đặt, nhập dữ liệu và nâng cấp XenForo
  Đề tài thảo luận:
  923
  Bài viết:
  6,353
  Đề tài thảo luận:
  923
  6,353
  Bài viết:
  RSS
 2. Add-on Quesions

  Hỗ trợ các vấn đề và câu hỏi liên quan đến Add-ons
  Đề tài thảo luận:
  3,357
  Bài viết:
  21,521
  Đề tài thảo luận:
  3,357
  21,521
  Bài viết:
  RSS
 3. Style & Template Questions

  Hỗ trợ các vấn đề và câu hỏi liên quan đến giao diện XenForo
  Đề tài thảo luận:
  2,798
  Bài viết:
  20,407
  Đề tài thảo luận:
  2,798
  20,407
  Bài viết:
  Mới nhất: Lỗi khi cài đặt styleUI.X 2 chevalier90 19/1/18 lúc 20:21
  RSS
 4. Troubleshoot & Other Questions

  Giải quyết các sự cố khác của XenForo
  Đề tài thảo luận:
  2,166
  Bài viết:
  14,776
  Đề tài thảo luận:
  2,166
  14,776
  Bài viết:
  Mới nhất: lỗi staff online và thành... vietrao 27/12/17
  RSS
 5. Reports & Fix Bug

  Báo lỗi bung và các khắc phục - Không post các câu hỏi ở đây!
  Đề tài thảo luận:
  487
  Bài viết:
  2,715
  Đề tài thảo luận:
  487
  2,715
  Bài viết:
  Mới nhất: Fix lỗi chia sẻ facebook... hoangcf 23/11/17
  RSS