VXF Supports

 1. Installation & Upgrade Questions

  Hỗ trợ về vấn đề và câu hỏi về cài đặt, nhập dữ liệu và nâng cấp XenForo
  Đề tài thảo luận:
  923
  Bài viết:
  6,357
  Đề tài thảo luận:
  923
  6,357
  Bài viết:
  Mới nhất: Nhờ các bạn thêm... batboy_boy 16/1/21
  RSS
 2. Add-on Quesions

  Hỗ trợ các vấn đề và câu hỏi liên quan đến Add-ons
  Đề tài thảo luận:
  3,360
  Bài viết:
  21,538
  Đề tài thảo luận:
  3,360
  21,538
  Bài viết:
  RSS
 3. Style & Template Questions

  Hỗ trợ các vấn đề và câu hỏi liên quan đến giao diện XenForo
  Đề tài thảo luận:
  2,802
  Bài viết:
  20,423
  Đề tài thảo luận:
  2,802
  20,423
  Bài viết:
  RSS
 4. Troubleshoot & Other Questions

  Giải quyết các sự cố khác của XenForo
  Đề tài thảo luận:
  2,172
  Bài viết:
  14,795
  Đề tài thảo luận:
  2,172
  14,795
  Bài viết:
  Mới nhất: xin giúp lỗi Trường... vavdiec 26/10/19
  RSS
 5. Reports & Fix Bug

  Báo lỗi bung và các khắc phục - Không post các câu hỏi ở đây!
  Đề tài thảo luận:
  488
  Bài viết:
  2,719
  Đề tài thảo luận:
  488
  2,719
  Bài viết:
  RSS