VXF Supports

 1. Installation & Upgrade Questions

  Hỗ trợ về vấn đề và câu hỏi về cài đặt, nhập dữ liệu và nâng cấp XenForo
  Đề tài thảo luận:
  921
  Bài viết:
  6,345
  Đề tài thảo luận:
  921
  6,345
  Bài viết:
  Mới nhất: BBcode Embed Twitter Feed... onlyonelove 12/10/17
  RSS
 2. Add-on Quesions

  Hỗ trợ các vấn đề và câu hỏi liên quan đến Add-ons
  Đề tài thảo luận:
  3,352
  Bài viết:
  21,505
  Đề tài thảo luận:
  3,352
  21,505
  Bài viết:
  Mới nhất: Xin các bạn giúp tôi có... nvp6699 11/10/17
  RSS
 3. Style & Template Questions

  Hỗ trợ các vấn đề và câu hỏi liên quan đến giao diện XenForo
  Đề tài thảo luận:
  2,794
  Bài viết:
  20,396
  Đề tài thảo luận:
  2,794
  20,396
  Bài viết:
  RSS
 4. Troubleshoot & Other Questions

  Giải quyết các sự cố khác của XenForo
  Đề tài thảo luận:
  2,165
  Bài viết:
  14,771
  Đề tài thảo luận:
  2,165
  14,771
  Bài viết:
  Mới nhất: Source Code XF tmcodon 17/10/17 lúc 10:21
  RSS
 5. Reports & Fix Bug

  Báo lỗi bung và các khắc phục - Không post các câu hỏi ở đây!
  Đề tài thảo luận:
  486
  Bài viết:
  2,713
  Đề tài thảo luận:
  486
  2,713
  Bài viết:
  RSS