fix giúp lỗi hiển thị 2 cột trang chủ trên firefox

Thảo luận trong 'Style & Template Questions' bắt đầu bởi lacluoc, 14/5/16.

 1. lacluoc

  lacluoc Verified User

  Bài viết:
  7
  Likes :
  0
  Mình tạo trang chủ 2 cột, trên chrome thì hiển thị bình thường, nhưng trên firefox nó chỉ hiển thị 1 cột, nhờ các bạn sửa giúp mình với. xin cảm ơn. Dưới đây là code:

  recentnews:
  PHP:
  <xen:require css="EWRblock_RecentNews.css" />

  <
  div id="recentNews">
  <
  xen:foreach loop="$RecentNewsvalue="$newsi="$i">
  <
  div class="content-news">
  <
  div class="author">
  <
  div class="author-content">
  <
  span class="avata">
  <
  a href="{xen:link members, $news}"></a><xen:avatar user="$newssize="s" img="true" />
  </
  span>
  <
  span class="name"><a href="{xen:link members, $news}" class="username">{$news.username}</a></span>
  </
  div>
  </
  div>
  <
  div class="thumb">
  <
  span class="rt-image">
  <
  a href="{xen:link threads, $news}"><img src="<xen:if is="{$news.image}">{$news.image}<xen:else />http://**[LINK FORBIDDEN]**.com/images/news.jpg</xen:if>"
  style="max-height: 600px; max-width: 380px;"></a>
  </
  span>
  </
  div>
  <
  div class="metaContent">
  <
  div class="ovf">
  <
  h2><a href="{xen:link threads, $news}" class="newsTitle">{$news.title}</a></h2>
  <
  div class="newsTexts">{xen:helper snippet$news.message300}</div>
  </
  div>
  <
  div class="postedBy">
  <
  span class="views"><a href="{xen:link threads, $news}">{xen:number $news.view_count}</a></span>
  <
  span class="cm"><a href="{xen:link threads/reply, $news}" class="NoPopupGadget OverlayTrigger">{xen:number $news.reply_count}</a></span>
  <
  span class="liked">{xen:number $news.reply_count}</span>
  <
  span class="share"><a href="#" onclick="window.open('https://www.facebook.com/sharer.php?u={xen:link full:threads, $news}','pagename','resizable,height=500,width=600'); return false;"></a></span>
  </
  div>
  </
  div>
  </
  div>
  </
  xen:foreach>
  </
  div>
  <
  div id="Loadpage"></div>
  <
  xen:if hascontent="true">
  <
  div class="section sectionMain">
  <
  xen:contentcheck>
  <
  xen:if is="{$option.pagenav} && {$option.count} > {$option.limit}">
  <
  xen:if is="{$category}">
  <
  xen:pagenav link="articles" linkdata="{$category}page="{$page}perpage="{$option.limit}total="{$option.count}/>
  <
  xen:else />
  <
  xen:pagenav link="portal" page="{$page}perpage="{$option.limit}total="{$option.count}/>
  </
  xen:if>
  </
  xen:if>
  </
  xen:contentcheck>
  </
  div>
  </
  xen:if>
  Recennews.css
  PHP:
  #recentNews{
  -webkit-column-count:2;
  -
  webkit-column-gap:10px;
  -
  webkit-column-fill:auto;
  -
  moz-column-count:2;
  -
  moz-column-gap:10px;
  -
  moz-column-fill:auto;

  -
  webkit-column-count:2;
  -
  moz-column-count:2;
  column-count:2;
  -
  webkit-column-gap:15px;
  -
  moz-column-gap:15px;
  column-gap:15px;
  -
  webkit-column-fill:auto;
  -
  moz-column-fill:auto;
  column-fill:auto;
  margin-top:10px;
  }

  @
  media (max-width600px) {
  #recentNews{
  -webkit-column-count:1;
  -
  moz-column-count:1;
  -
  webkit-column-count:1;
  -
  moz-column-count:1;
  column-count:1;}
  }

  @
  media (max-width800px) {
  .
  sidebar{width:100%;}
  }
  .
  content-news{
  display:block;
  background:xFEFEFE;
  -
  webkit-box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,0.2);
  -
  moz-box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,0.2);
  -
  khtml-box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,0.2);
  box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,0.2);
  -
  webkit-box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,0.2);
  -
  moz-box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,0.2);
  margin:0 0px 15px;
  -
  webkit-column-break-inside:avoid;
  -
  moz-column-break-inside:avoid;
  -
  webkit-column-break-inside:avoid;
  -
  moz-column-break-inside:avoid;
  column-break-inside:avoid;
  -
  webkit-transition:all .2s ease;
  -
  moz-transition:all .2s ease;
  -
  o-transition:all .2s ease;
  transition:all .2s ease;
  -
  webkit-border-radius:3px;
  -
  moz-border-radius:3px;
  -
  khtml-border-radius:3px;
  border-radius:3px;
  -
  webkit-border-radius:3px;
  -
  moz-border-radius:3px;
  font-size:14px;
  font-family:Arial;
  }
  .
  thumb{margin:0 15px;overflow:hidden;}
  .
  thumb img{max-width:100%!importantmargin:0 autodisplay:block;}
  .
  content-news .ovf{padding:0 15px 15px;}
  .
  content-news .ovf h2 a{font-size:17pxfont-weight:boldtext-decoration:noneline-height:18pxpadding:5px 0display:block;}
  .
  content-news .ovf h2 a:hover{color:rgb(0,148,131);}
  .
  content-news .author{
  width:100%;height:30px;
  -
  webkit-border-radius:3px 3px 0 0;
  -
  moz-border-radius:3px 3px 0 0;
  -
  khtml-border-radius:3px 3px 0 0;
  border-radius:3px 3px 0 0;
  -
  webkit-border-radius:3px 3px 0 0;
  -
  moz-border-radius:3px 3px 0 0;
  }
  .
  author-content .avata{
  width:16px;
  height:16px;
  background:xddd;
  display:inline-block;
  margin:7px;
  overflow:hidden;
  -
  webkit-border-radius:10px;
  -
  moz-border-radius:10px;
  -
  khtml-border-radius:10px;
  border-radius:10px;
  -
  webkit-border-radius:10px;
  -
  moz-border-radius:10px;
  float:left;
  }
  .
  author-content .avata img{width:16px;height:16px;}
  .
  author-content .name{display:inline-blockline-height:30pxfloat:leftfont-size:13pxfont-family:Arial;}
  .
  author-content .name a{text-decoration:nonecolor:xB2B2B2;}
  .
  author-content .name a:hover{color:x545454;}
  .
  postedBy{
  padding:10px;
  background:xf5f5f5;
  -
  webkit-border-radius:0 0 3px 3px;
  -
  moz-border-radius:0 0 3px 3px;
  -
  khtml-border-radius:0 0 3px 3px;
  border-radius:0 0 3px 3px;
  -
  webkit-border-radius:0 0 3px 3px;
  -
  moz-border-radius:0 0 3px 3px;
  }
  .
  postedBy span{background:url(styles/default/xenforo/like-icon.pngno-repeat;padding-left:16px;margin:0 5px;}
  .
  postedBy .views{background-position:0 0;}
  .
  postedBy .cm{background-position:-16px;}
  .
  postedBy .liked{background-position:-32px;}
  .
  postedBy .share{background:url(http://i.imgur.com/CUvIEx6.png) 0 center no-repeat;padding-left:21px;}
  .postedBy .share a:after{content:"Chia sẻ lên Facebook";}
  @
  media (min-width:800px) and (max-width:910px) {.postedBy .share a:after{content:"Chia sẻ";}}
  @
  media (min-width:600px) and (max-width:670px) {.postedBy .share a:after{content:"Chia sẻ";}}
  @
  media (max-width:340px) {.postedBy .share a:after{content:"Chia sẻ";}}
  .
  button_more{display:block;text-align:center;}
  .
  button_more a{padding:9px;display:block;border-top:none;color:x38AACE;font-size:11pt;}
  span.avata .img{width:16px!important;height:16px!important;background-size:16px 16px;}
  a.Loadend{color:xC71212;}
  #recentNews > div > div > span { display:block!important; }
  #recentNews { height: auto!important; }
  #recentNews .content-news:nth-child(4) .thumb img, #recentNews .content-news:nth-child(6) .thumb img { display:none; }
   
  Đang tải...
comments powered by Disqus
: thêm cột

Chia sẻ trang này

Đang tải...