1. Xác thực tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng của diễn đàn. Xem hướng dẫn
  Dismiss Notice

Yêu cầu chỉ dùm em cách làm thế này

Thảo luận trong 'Troubleshoot & Other Questions' bắt đầu bởi Xuanhien Nguyen, 17/6/12.

1votes
5/5, 1 vote

 1. Xuanhien Nguyen

  Xuanhien Nguyen Member

  Bài viết:
  378
  Likes :
  25
  1-Nhà mình ai biết chia chủ đề tương tự thành hai cọt nhừ này khong
  2- cho thanh trả lời bài viết va thích , lên trên chủ đề tương tự. em xin cảm ơn
  211040g50q30l
   
  Đang tải...
 2. Xavier

  Xavier Well-Known Member

  Bài viết:
  1,414
  Likes :
  522
  vào template MoreThread_main.css thay thế toàn bộ code trong đó bằng đoạn code sau:
  Mã:
  /* --- MoreThread_main.css --- */
   
  .vietxf_MoreThread{ width:50%;float:left;}
  .vietxf_MoreThread .secondaryContent{ padding:0 5px 5px 25px; background:url(styles/default/xenforo/vietxf/sortnum.png) no-repeat 10px 4px #f0f7fc;}
  .vietxf_MoreThread .secondaryContent li{ padding:4px 0 2px 5px;}
  .vietxf_MoreThread .morethread_time{ font-size:10px; color:#999; margin-left:10px;}
  .chiase
  { width:48%;float:right;}
  .chiase .secondaryContent {
  padding: 0 5px 5px 10px;
  background: #EEF8E5;
  margin: 0em;
  min-height: 231px;
  max-height: 231px;
  line-height: 30px;
  color: #AEAEAE;
  }
  .mxh
  {
   
  -webkit-border-top-left-radius: 5px;
  -webkit-border-top-right-radius: 5px;
  -moz-border-radius-topleft: 5px;
  -moz-border-radius-topright: 5px;border-top-left-radius: 5px; -webkit-border-top-left-radius: 5px; -moz-border-radius-topleft: 5px; -khtml-border-top-left-radius: 5px;
  -webkit-border-top-left-radius: 5px;
  -moz-border-radius-topleft: 5px;
  -khtml-border-top-left-radius: 5px;
  border-top-right-radius: 5px; -webkit-border-top-right-radius: 5px; -moz-border-radius-topright: 5px; -khtml-border-top-right-radius: 5px;
  -webkit-border-top-right-radius: 5px;
  -moz-border-radius-topright: 5px;
  -khtml-border-top-right-radius: 5px;
  }
  Tìm template MoreThread_main. Thêm cái đoạn code sau xuống bên dưới đoạn
  Mã:
  <div class="section">
  Mã:
  <div class="chiase">
    <div class="section">
  <div class="mxh">
      <h4 style="background:rgb(154, 204, 109); font-weight: bold; font-size: 12pt; color: white; padding: 5px 10px; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border: 1px solid rgb(165, 228, 109);">Chia sẻ qua mạng xã hội</h4>
      <ul class="secondaryContent"> 
  <b><font color="black">Chia sẽ trang này lên các mạng xã hội</font></b><br>
  <a class="" name="zm_share" type="button" title="Chia sẻ lên Zing Me" target="_blank" href="http://link.apps.zing.vn/share?u=http%3A%2F%2Fthpt-huonghoa.com%2Fforum%2Fthreads%2F.101%2F%23post-241&amp;t=T%E1%BA%B7ng%20c%C3%A1c%20ch%E1%BB%8B%20c%C3%A1c%20b%C3%A0%2012%20n%C3%A8%20%7C%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20THPT%20H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20H%C3%B3a&amp;desc=%5Bmedia%5D%20B%C3%A0i%20h%C3%A1t%3A%20Mata%20ne%2C%20jaa%20ne%20(D%E1%BB%8Bch%20ra%20l%C3%A0%3A%20Th%C3%B4i%20ch%C3%A0o%20nh%C3%A9%2C%20h%E1%BA%B9n%20g%E1%BA%B7p%20l%E1%BA%A1i)Ch%C3%BAc%20c%C3%A1c%20ch%E1%BB%8B%20c%C3%A1c%20b%C3%A0%2012%20h%C3%A3y%20nh%E1%BB%9B%20nh%E1%BB%AFng%20k%E1%BB%B7%20ni%E1%BB%87m%20h%E1%BB%8Dc%20%E1%BB%9F%20c%E1%BA%A5p%203%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20m%C3%ACnh%20nh%C3%A0%20......&amp;images=&amp;media=&amp;width=0&amp;height=0"><span class="ZMConnectButton_Text">Zing Me</span></a>
  <script src="http://wb.me.zing.vn/index.php?wb=LINK&amp;t=js&amp;c=share_button" type="text/javascript"></script>
  <br>
   
  <div class="tweet shareControl"><span class="title-share">Twitter:</span> 
  <iframe allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.1338995330.html#_=1339909540335&amp;count=horizontal&amp;id=twitter-widget-0&amp;lang=en&amp;original_referer=http%3A%2F%2Fthpt-huonghoa.com%2Fforum%2Fthreads%2F.101%2F%23post-241&amp;size=m&amp;text=T%E1%BA%B7ng%20c%C3%A1c%20anh%20ch%E1%BB%8B%2012%20n%C3%A0y&amp;url=http%3A%2F%2Fthpt-huonghoa.com%2Fforum%2Fthreads%2F.101%2F" class="twitter-share-button twitter-count-horizontal" style="width: 110px; height: 20px; " title="Twitter Tweet Button"></iframe>
  </div>
   
   
  <div class="plusone shareControl"><span class="title-share">Google:</span> 
  <div id="___plusone_0" style="height: 20px; width: 90px; display: inline-block; text-indent: 0px; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; border-style: none; float: none; line-height: normal; font-size: 1px; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><iframe allowtransparency="true" frameborder="0" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" style="margin: 0px; border-style: none; height: 20px; width: 90px; position: static; left: 0px; top: 0px; visibility: visible; " tabindex="0" vspace="0" width="100%" id="I0_1339909540444" name="I0_1339909540444" src="https://plusone.google.com/_/+1/fastbutton?bsv=pr&amp;url=http%3A%2F%2Fthpt-huonghoa.com%2Fforum%2Fthreads%2F.101%2F&amp;size=medium&amp;count=true&amp;origin=http%3A%2F%2Fthpt-huonghoa.com&amp;hl=vi-VN&amp;jsh=m%3B%2F_%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fgapi%2F__features__%2Frt%3Dj%2Fver%3DpoYVYcFZejY.vi.%2Fsv%3D1%2Fam%3D!rFmBCPi40VqIDfp2cA%2Fd%3D1%2Frs%3DAItRSTP2jPcYiKw9NXhHGxeAsXWE1IQSjw#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Conload&amp;id=I0_1339909540444&amp;parent=http%3A%2F%2Fthpt-huonghoa.com" title="+1"></iframe></div>
  </div>
   
   
   
                      <span class="title-share">Facebook:</span> <div class="fb-like fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget" data-href="" data-send="true" data-layout="button_count" data-width="auto" data-show-faces="true" data-font="tahoma"><span style="height: 20px; width: 150px; "><iframe id="f148381bd4" name="f2ec6b1f58" scrolling="no" style="overflow: hidden; height: 20px; width: 150px; border: none; " title="Like this content on Facebook." class="fb_ltr " src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D8%23cb%3Df17f17740c%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fthpt-huonghoa.com%252Ff1e2dc592%26domain%3Dthpt-huonghoa.com%26relation%3Dparent.parent&amp;extended_social_context=false&amp;font=tahoma&amp;href=http%3A%2F%2Fthpt-huonghoa.com%2Fforum%2Fthreads%2F.101%2F%23post-241&amp;layout=button_count&amp;locale=vi_VN&amp;node_type=link&amp;sdk=joey&amp;send=true&amp;show_faces=false&amp;width=150"></iframe></span></div>
  <div class="facebookLike shareControl">
   
  <span class="title-share"></span> <fb:like href="" show_faces="true" width="250" action="recommend" font="Tahoma" colorscheme="light" class=" fb_edge_widget_with_comment fb_iframe_widget"><span style="width: 265px; height: 28px; "><iframe id="f1f7d183cc" name="f2b9abc8f8" scrolling="no" style="overflow: hidden; width: 265px; height: 28px; border: none; " title="Like this content on Facebook." class="fb_ltr " src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?action=recommend&amp;channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D8%23cb%3Dfd4d83114%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fthpt-huonghoa.com%252Ff1e2dc592%26domain%3Dthpt-huonghoa.com%26relation%3Dparent.parent&amp;colorscheme=light&amp;extended_social_context=false&amp;font=Tahoma&amp;href=http%3A%2F%2Fthpt-huonghoa.com%2Fforum%2Fthreads%2F.101%2F%23post-241&amp;layout=standard&amp;locale=vi_VN&amp;node_type=link&amp;sdk=joey&amp;show_faces=true&amp;width=265"></iframe></span></fb:like>
  </div>
   
   
   
   
      </ul>
    </div>
  </div>
  </div>
   
 3. Xavier

  Xavier Well-Known Member

  Bài viết:
  1,414
  Likes :
  522
  p/s: chú ý cái đoạn link Zingme..bạn tự thay đổi cho phù hợp. Have fun!
   
  Xuanhien Nguyen thích bài này.
 4. hoanghopseo

  hoanghopseo New Member

  Bài viết:
  46
  Likes :
  2
  Mình muốn làm 1 bên là chủ đề cùng chuyên mục, 1 bên là chủ đề ngẫu nhiên thì làm thế nào?
   
 5. Chấm

  Chấm Active Member

  Bài viết:
  648
  Likes :
  123
  Lỗi nè anh :(
   

  Các file đính kèm:

  • loi.png
   loi.png
   Kích thước:
   192.8 KB
   Đọc:
   0
comments powered by Disqus

Chia sẻ trang này

Đang tải...