Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi dongdaik

 1. yeuem5phut
  yeuem5phut
  đầu tiên đó bạn vào admincp tìm kiếm sidebar_online_user thêm vào cuối với code mình comment hồi nãy cái phần nội dung đó thì bạn chèn cái code html text link vào
  30/4/13
 2. dongdaik
  dongdaik
  đã thử có hiện đâu
  30/4/13
 3. dongdaik
  30/4/13
 4. yeuem5phut
  yeuem5phut
  sax trong admincp ấy bạn vào template trong skin tìm cái sidebar_online_user
  30/4/13
 5. yeuem5phut
  yeuem5phut
  bạn có yahu ko nói cho tiện
  30/4/13
 6. dongdaik
  dongdaik
  mình cho vào cái template rồi mà
  30/4/13
 7. yeuem5phut
  yeuem5phut
  bạn có kiếm thấy cái sidebar_online_user ko
  30/4/13
 8. dongdaik
  dongdaik
  có !@@
  30/4/13
 9. yeuem5phut
  yeuem5phut
  bạn thêm vào cuối cái đoạn code

  <div class="section">
  <div class="secondaryContent">
  <h3>Text link</h3>
  <div style="text-align: center; margin-top:8px;">

  mã text link ở trên

  </div></div></div>
  30/4/13
 10. dongdaik
  dongdaik
  mình thề đặt rồi nó vẫn k hiện.
  30/4/13
 11. yeuem5phut
  yeuem5phut
  cho mình xin cái yahu đi
  30/4/13
 12. dongdaik
  dongdaik
  nh0c_9x.onlin3 . sài teamview k? chi luôn cho dễ
  30/4/13
 13. yeuem5phut
  yeuem5phut
  có bạn add ye_5p đi của mình add nhiều hết date rồi team ở đây bị lộ pass
  30/4/13