[Tut] Cách làm hình chuột động Cute ^.^

Thảo luận trong 'General Discussions' bắt đầu bởi MeoHoang2009, 22/10/12.

1votes
5/5, 1 vote

 1. MeoHoang2009

  MeoHoang2009 Member

  Bài viết:
  292
  Likes :
  61
  Trước tiên hãy chọn cho mình một con chuột ưng ý tại trang http://www.myspacecursor.net.
  Cách sử dụng:
  Bạn chỉ cần copy đoạn code ở con chuột mà bạn thích sau đó chèn đoạn code đó vào bất kỳ vị trí nào bạn thích

  Cách làm bướm và pháo hoa:
  Bạn chỉ cần copy code dưới đây và paste vào vị trí header hoặc footer có ngay bướm bay. Nhớ đừng copy nhiều quá tráng tình trạng bướm bay toán loạn.

  Mã:
  <div style="position:absolute;top:40px;left:110px;color:white"><br />
  <OBJECT style="LEFT:0px POSITION: absolute; TOP:0px" codeBase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0 height="230" width="777" classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000><br /><br />
  <PARAM NAME="movie" VALUE="[URL]http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/buombayvaphaohoa.swf[/URL] "><br />
  <PARAM NAME="quality" VALUE="High"><br />
  <PARAM NAME="wmode" VALUE="Transparent"><br />
  <PARAM NAME="bgcolor" VALUE="FFFFFF"><br />
  <PARAM NAME="_cx" VALUE="13070"><br />
  <PARAM NAME="_cy" VALUE="10663"><br />
  <PARAM NAME="FlashVars" VALUE=""><br />
  <PARAM NAME="Src" VALUE="[URL]http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/buombayvaphaohoa.swf[/URL] "><br/>
  <PARAM NAME="Play" VALUE="1"><br />
  <PARAM NAME="Loop" VALUE="-1"><br />
  <PARAM NAME="SAlign" VALUE=""><br />
  <PARAM NAME="Menu" VALUE="-1"><br />
  <PARAM NAME="Base" VALUE=""><br />
  <PARAM NAME="AllowScriptAccess" VALUE="always"><br />
  <PARAM NAME="Scale" VALUE="ShowAll"><br />
  <PARAM NAME="DeviceFont" VALUE="-1"><br />
  <PARAM NAME="EmbedMovie" VALUE="-1"><br />
  <PARAM NAME="SWRemote" VALUE=""><br />
  <PARAM NAME="MovieData" VALUE=""><br />
  <PARAM NAME="SeamlessTabbing" VALUE="1"><br />
  </OBJECT><br />
  </div>
  
  Các bạn có thể thay thế http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/buombayvaphaohoa.swf thành tên tập tin nào đó bạn tìm được trên internet. :D  Đã bổ sung link demo sống nhăn răng. JKaka
   
  sanvu88 thích bài này.
  Đang tải...
comments powered by Disqus

Chia sẻ trang này

Đang tải...