Thỏa thuận cấp phép của XenForo

Thảo luận trong 'Guides & Rules' bắt đầu bởi VXF, 3/3/15.

 1. VXF

  VXF Be like no other .. Staff Member

  Bài viết:
  1,277
  Likes :
  2,175
  Nhằm tạo điều kiện (do giới hạn về ngôn ngữ hoặc 1 lý do nào đó) để các bạn hiểu rõ thỏa thuận cấp phép bản quyền của XenForo. BQT quyết định dịch lại bản thỏa thuận này qua tiếng Việt.

  Thoả thuận cấp phép phần mềm này là một thỏa thuận hợp pháp giữa bạn (bao gồm một các nhân hay một tổ chức) và XenForo (Chúng tôi) đối với việc sử dụng phần mềm XenForo và bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp. XenForo sẽ có quyền thay đổi luật của thỏa thuận này bất kỳ thời gian nào.

  Bằng việc mua phần mềm (hoặc ủy thác cho bất kỳ ai khác làm vậy), bạn đảm bảo rằng bạn có đầy đủ khả năng tham gia vào một thỏa thuận pháp lý ràng buộc, rằng bạn đã đọc và hiểu thỏa thuận này và rằng bạn chấp nhận những điều kiện và thỏa thuận của nó. Bạn cũng xác nhận rằng thỏa thuận này bao gồm những thỏa thuận đầy đủ giữa bạn và XenForo.

  1. Phạm vi cấp phép
  Theo các điều khoản và quy định của Thỏa thuận này và việc thanh toán do bạn chi trả áp dụng trên phần mềm, XenForo cấp phép cho bạn một số lương giới hạn, không độc quyền giấy phép trên toàn cầu để lắp đặt, tải xuống và sử dụng phần mềm này một cách độc lập thông qua một lần lắp đặt duy nhất. Mỗi giấy phép có thể chỉ chạy được duy nhất cho phần mềm, được cung cấp thông qua một link URL. Bất kỳ nỗ lực nào để phá vỡ giới hạn này đều bị cấm và dẫn tới tịch thu giấy phép.

  Trước khi triển khai phần mềm, bạn phải đăng ký trên XenForo.com tại khu vực khách hàng theo địa chỉ đường link mà bạn sẽ sử dụng giấy phép. Đường URL này phải được giữ trong trạng thái liên tục cập nhật. Bạn có thể tạo ra duy nhất một bài kiểm tra cài đặt thử nghiệm phần mềm nhằm để kiểm tra nó. Bất kỳ bài kiểm tra khảo nghiệm của loại này phải được mật khẩu bảo vệ, và đăng nhập phải bị giới hạn chỉ trong vòng bạn và nhân viên website.

  2. Quyền lợi của người mua:
  Phần mềm được cấp phép cho bạn chỉ được sử dụng theo điều khoản và điều kiện của giấy phép. Bạn xác nhận rằng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền và thương hiệu của phần mềm đều thuộc về tổ chức XenForo, đó là quyền để phần mềm được cấp phép (không phải bán) cho bạn, và bạn không có quyền sở hữu nào đối với phần mềm mà chỉ có thể sử dụng nó và tuân thủ theo các quy định trong thỏa thuận này.

  Tất cả các bản sao của phần mềm phải bao gồm các thông tin quyền sở hữu xuất hiện trên và trong phần mềm, bao gồm các chú ý về bản quyền được nhúng trong phần mềm, không được thay đổi gì so với bản gốc và có thể nhìn thấy được mọi thời gian, trừ phi do sắp xếp cụ thể trước với tổ chức XenForo.

  Phần mềm này có thể được chuyển giao vĩnh viễn bởi người mua ban đầu cho bên thứ ba (Đơn vị tiếp theo được cấp phép) không trước 120 sau khi mua, với điều kiện là ngày hết hạn của giấy phép rơi vào sau ngày chuyển giao. Người giữ giấy phép gốc có thể không giữ lại bản sao hay hướng dẫn cài đặt phần mềm. Đơn vị được cấp phép tiếp theo phải đồng ý với điều kiện của Thỏa thuận này và từ bỏ các quyền chuyển nhượng.

  3. Những hạn chế
  Giấy phép này được cấp cho chỉ duy nhất mình bạn. Bạn không thể phân phối lại toàn bộ hay một phần của phần mềm. Bạn không được phép thuê, cho thuê, cấp phép, bán lại, chuyển nhượng, cầm cố, nhượng hoặc các hình thức kinh doanh khác đối với phần mềm này ở bất cứ dạng nào, trên cơ sở tạm thời hay vĩnh viễn, nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của tổ chức XenForo.

  Để tránh hoàn toàn sự nghi ngờ, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm quản lý nội dung được đăng trên phần mềm (Nội dung của bạn). XenForo sẽ không chịu trách nhiệm bao gồm nhưng không giới hạn đối với độ chính xác và hợp pháp trong nội dung của ban.

  Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng nội dung của bạn và việc bạn sử dụng các phần mềm phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn cho tất cả các ứng dụng bảo vệ và bảo mật dữ liệu pháp luật. Bạn thực hiện để đảm bảo rằng phần mềm không được sử dụng bởi Bạn hoặc những người khác tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp. Bạn không thể sử dụng các phần mềm để tham gia vào bất kỳ hoạt động nào vi phạm quyền của bên thứ ba. Bạn đồng ý bảo đảm bảo để bảo vệ phần mềm khỏi bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc Bạn vi phạm quy định này.

  4. Chấm dứt hợp đồng:


  Giấy phép của Phần mềm này sẽ có hiệu lực cho đến khi chấm dứt hợp đồng. Bạn có thể chấm dứt Giấy phép bất cứ lúc nào bằng cách gỡ bỏ cài đặt Phần mềm và tiêu hủy toàn bộ các bản sao của phần mềm này.

  XenForo bảo lưu quyền thu hồi giấy phép của bạn để sử dụng phần mềm này khi cần khi có bất kỳ điều khoản nào bị vi phạm.

  5. Dữ liệu khách hàng
  Bạn có trách nhiệm đảm bảo với XenForo rằng những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác, hoàn thiện và là thông tin mới nhất. Nếu những gì bạn cung cấp cho chúng tôi không đạt những điều kiện trên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trong việc truy cập và nâng cấp dịch vụ của bạn.

  Bạn phải duy trì tính bảo mật và an ninh thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi dùng để cho phép bạn truy cập vào các khu vực khách hàng của XenForo. Bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi nhận được thông qua khu vực khách hàng sẽ được coi là có nguồn gốc từ Quý vị hoặc một đại lý hay đại diện cho bạn.

  6. Hỗ trợ
  Trong vòng mười hai tháng đầu trong thời hạn của Giấy phép, mà sẽ bắt đầu tính sau khi bạn thanh toán, Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn với sự hỗ trợ đối với bất kỳ vấn đề mà bạn đang gặp với phần mềm mà kết quả không tuân theo mô tả của nó hoặc như được quảng cáo hay đã có sẵn trên trang web của chúng tôi ("vấn đề"). Hỗ trợ và tất cả các bản cập nhật phần mềm ("Cập nhật") như vậy được bao gồm trong Phí cấp phép cho giai đoạn ban đầu. Thanh toán bổ sung sẽ được yêu cầu để mở rộng tiếp cận để hỗ trợ và cập nhật nhiều hơn trong giai đoạn ban đầu.

  Bạn có thể thông báo với chúng tôi về vấn đề thông qua các trang web và chúng tôi sẽ nỗ lực để đáp ứng với các vấn đề như vậy và cung cấp một giải pháp cho vấn đề đó. Để tránh sự nghi ngờ, chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp giải pháp cho vấn đề trên cơ sở cá nhân và giải pháp cho vấn đề có thể được cung cấp trong các cập nhật tiếp theo.

  7. Add-on và các Dịch vụ
  Add-ons và dịch vụ gắn với một giấy phép có thể có yêu cầu bổ sung mà bạn phải đảm bảo được đáp ứng trước khi mua.

  Bạn chỉ có thể sử dụng một Add-on với Giấy phép liên quan của nó. Nếu các Add-on mua trở nên không hợp lệ (ví dụ như thông qua các khoản hoàn lại hoặc hủy bỏ, vv), bạn phải ngay lập tức gỡ bỏ cài đặt các Add-on và xóa tất cả các file liên quan.

  Add-ons có thể không được chuyển giao một cách riêng biệt giữa giấy phép của bạn hoặc cho một bên thứ ba. Khi một giấy phép được chuyển giao cho Người Mua sau đó, tất cả các Add-ons liên quan đến Giấy phép này sẽ được chuyển giao theo.

  Truy cập để hỗ trợ và cập nhật cho các Add-on phụ thuộc vào giấy phép liên quan đến việc truy cập hiện tại để hỗ trợ và cập nhật. Gia hạn thanh toán của giấy phép có thể được thay đổi bằng việc mua các Add-on. Khi một Add-on được mua, thanh toán mở rộng sẽ tính vào add-on đó trong tài khoản. Để không mở rộng một Add-on với một thanh toán mở rộng, bạn phải liên hệ với chúng tôi để hủy bỏ các Add-on trước khi thực hiện thanh toán mở rộng. Không hoàn trả sẽ được đưa ra trong trường hợp này và nếu Bạn muốn có lại Add-on đó, bạn sẽ cần phải mua lại.

  8. Từ chối bảo hành
  Phần mềm được cung cấp trên cơ sở AS IS, không có bảo hành của bất kì loại nào, bao gồm nhưng không giới hạn bảo hành thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể, và không vi phạm cáo buộc.

  Bạn thừa nhận rằng phần mềm đã không được phát triển để đáp ứng các yêu cầu cá nhân của bạn, và do đó bạn có trách nhiệm để đảm bảo rằng các thiết bị và chức năng của các phần mềm đáp ứng yêu cầu của bạn trước khi mua. Bạn thừa nhận rằng các phần mềm có thể không được miễn lỗi hoặc sai sót, và đồng ý rằng sự tồn tại của lỗi sẽ không được coi là vi phạm của Thỏa thuận này.

  Toàn bộ các rủi ro về kết quả, chất lượng và hiệu suất của phần mềm là của bạn.

  Trong trường hợp Bạn sẽ mua các phần mềm như là một người tiêu dùng, không có gì trong điều khoản này sẽ ảnh hưởng đến các quyền pháp lý của bạn.

  9. Giới hạn trách nhiệm
  Trách nhiệm của chúng tôi đối với tổn thất của bạn, phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này (bao gồm bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi hay thiếu sót của nhân viên, đại lý và các nhà thầu phụ), cho dù phát sinh trong hợp đồng, sai lầm (kể cả sơ suất), trình bày sai hoặc nếu không, được giới hạn đến 100% giá mua. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc do hậu quả của bất cứ loại nào, bao gồm cả mất thu nhập hoặc lợi nhuận, mất uy tín, mất dữ liệu, hoặc các loại tương tự. Không có gì trong Thỏa thuậh này sẽ hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm của một trong hai bên nếu tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sự cẩu thả, gian lận hay khai gian lận.

  Hiệp định này đưa ra các nghĩa vụ và trách nhiệm đầy đủ của bạn đối với việc cung cấp phần mềm. Đặc biệt, sẽ không có điều kiện, bảo đảm, đại diện hoặc các điều khoản khác, rõ ràng hay ngụ ý, được ràng buộc đối với bạn trừ phi được nêu cụ thể trong Thỏa thuận này. Bất kỳ điều kiện, bảo hành, đại diện hoặc điều kiện khác liên quan đến việc cung cấp các phần mềm mà nếu không có thể được hàm ý, hoặc kết hợp trong Hiệp định này, hoặc bất kỳ hợp đồng thế chấp, cho dù theo luật, theo đó được loại trừ đến mức tối đa pháp luật cho phép.

  10. Bồi thường
  Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ gìn XenForo và các cán bộ, giám đốc, đại lý, và người lao động chống lại bất kỳ yêu cầu, khiếu nại, và công nợ, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ hoặc do của bạn hoặc của bạn sử dụng các phần mềm của người khác. Nghĩa vụ này sẽ tồn tại cho đến khi chấm dứt Thỏa thuận này.

  11. Chính sách hoàn tiền
  Chúng tôi sẽ duy trì một chính sách hợp lý liên quan đến yêu cầu hoàn lại tiền. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối hoàn trả tiền hoặc xin hoàn lại một phần. Một khoản phí hành chính có thể bị áp dụng tại nơi hoàn trả được đề nghị.

  12. Thẩm quyền
  Giấy phép này, chủ đề hoặc sự hình thành của nó (kể cả tranh chấp ngoài hợp đồng hoặc các khiếu nại) sẽ được điều chỉnhvà giải thích phù hợp với luật pháp Anh và được đề lên cấp thẩm quyền không độc quyền của tòa án Anh. Nếu một thẩm phán tại một Tòa án Anh nói rằng bất kỳ điều khoản của Thỏa thuận này là không hợp lệ, bãi bỏ, hoặc không thể thi hành, các bên đồng ý rằng các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực và được thi hành

  Nguồn: https://xenforo.com/license-agreement/
  Dịch bởi: VXF.vn
   
  Đang tải...
comments powered by Disqus

Chia sẻ trang này

Đang tải...