Hiển thị trích dẫn nội dung ở thread_list_item

Thảo luận trong 'Troubleshoot & Other Questions' bắt đầu bởi chonguoiviet, 18/7/15.

 1. chonguoiviet

  chonguoiviet New Member

  Bài viết:
  97
  Likes :
  9
  Giao diện thread_list_item hiện tại của em có cấu trúc như sau:
  [​IMG]

  Em muốn add thêm dòng trích dẫn nội dung bên dưới title. Nhưng không biết làm cách nào.
  Em mới thử add đoạn code:
  PHP:
  {xen:helper stripHtml, {$news.messageHtml}}
  vào sau phần title.
  Nhưng khi ra bên ngoài thì nó lại không hiển thị.
  Không biết có cách nào khác để thêm trích dẫn vào đó ko ạ?

  Thread_list_item của em như sau:
  PHP:
  <xen:require css="discussion_list.css" />

  <
  xen:if is="{$thread.isDeleted}"><xen:include template="thread_list_item_deleted" /><xen:else />

  <
  li id="thread-{$thread.thread_id}class="discussionListItem {$thread.discussion_state}{xen:if '!{$thread.discussion_open}', ' locked'}{xen:if {$thread.sticky}, ' sticky'}{xen:if {$thread.isNew}, ' unread'}{xen:if {$thread.prefix_id}, ' prefix{$thread.prefix_id}'}{xen:if {$thread.isIgnored}, ' ignored'} {xen:if $thread.thread_is_watched, threadWatched} {xen:if $thread.forum_is_watched, forumWatched}" data-author="{$thread.username}">

      <
  div class="listBlock posterAvatar">
          <
  span class="avatarContainer">
              <
  xen:avatar user="$threadsize="s" img="true" />
              <
  xen:if is="{$thread.user_post_count}"><xen:avatar user="$visitorsize="s" img="true" class="miniMe" title="{xen:phrase you_have_posted_x_messages_in_this_thread, 'count={xen:number $thread.user_post_count}'}" /></xen:if>
          </
  span>
      </
  div>

      <
  div class="listBlock main">

          <
  div class="titleText">
              <
  xen:if hascontent="true">
                  <
  div class="iconKey">
                  <
  xen:contentcheck>
                      <
  xen:hook name="thread_list_item_icon_key" params="{xen:array 'thread={$thread}'}">
                      <
  xen:if is="{$thread.isModerated}"><span class="moderated" title="{xen:phrase moderated}">{xen:phrase moderated}</span></xen:if>
                      <
  xen:if is="!{$thread.discussion_open}"><span class="locked" title="{xen:phrase locked}">{xen:phrase locked}</span></xen:if>
                      <!--<
  xen:if is="{$thread.sticky}"><span class="sticky" title="{xen:phrase sticky}">{xen:phrase sticky}</span></xen:if>-->
                      <
  xen:if is="{$thread.isRedirect}"><span class="redirect" title="{xen:phrase redirect}">{xen:phrase redirect}</span></xen:if>
                      <
  xen:if is="{$thread.thread_is_watched} OR {$thread.forum_is_watched}"><span class="watched" title="{xen:phrase watched}">{xen:phrase watched}</span></xen:if>
                      </
  xen:hook>
                  </
  xen:contentcheck>
                  </
  div>
              </
  xen:if>

              <
  h3 class="title">
                  <
  xen:if is="{$thread.canInlineMod}"><input type="checkbox" name="threads[]" value="{$thread.thread_id}class="InlineModCheck" id="inlineModCheck-thread-{$thread.thread_id}data-target="#thread-{$thread.thread_id}title="{xen:phrase select_thread}: {$thread.title}/></xen:if>
                  <
  xen:if is="{$showSubscribeOptions}"><input type="checkbox" name="thread_ids[]" value="{$thread.thread_id}/></xen:if>
                  <
  xen:if is="{$thread.prefix_id}">
                      <
  xen:if is="{$linkPrefix}">
                          <
  a href="{xen:link forums, $forum, 'prefix_id={$thread.prefix_id}'}" class="prefixLink"
                              
  title="{xen:phrase show_only_threads_prefixed_by_x, 'prefix={xen:helper threadPrefix, $thread, plain, ""}'}">{xen:helper threadPrefix$threadhtml''}</a>
                      <
  xen:else />
                          {
  xen:helper threadPrefix$thread}
                      </
  xen:if>
                  </
  xen:if>
                  <
  xen:if is="{$thread.sticky}">
                      <
  img src="images/vip.gif" />
                  </
  xen:if>
                  <
  img src="images/new.gif" /> <br />
                  <
  a href="{xen:link "threads{xen:if '{$thread.isNew} AND {$thread.haveReadData}''/unread'}", $thread}"
                      
  title="{xen:if '{$thread.isNew} AND {$thread.haveReadData}', {xen:phrase go_to_first_unread_message}}"
                      
  class="{xen:if $thread.hasPreview, PreviewTooltip}"
                      
  data-previewUrl="{xen:if $thread.hasPreview, {xen:link threads/preview, $thread}}"><font color="red"><b>{xen:helper wrap$thread.title50}</b></font></a>
                  <
  xen:if is="{$thread.isNew}"><a href="{xen:link threads/unread, $thread}" class="unreadLink" title="{xen:phrase go_to_first_unread_message}"></a></xen:if>
              </
  h3>
              <
  br />
              <
  div class="secondRow">
                  <
  div class="posterDate muted">
                     
                      
  Đăng bởi: <xen:username user="$threadtitle="{xen:phrase thread_starter}" /><span class="startDate">,
                      <
  a{xen:if {$visitor.user_id}, ' href="{xen:link threads, $thread}"'} class="faint">lúc <xen:datetime time="$thread.post_date" title="{xen:if {$visitor.user_id}, '{xen:phrase go_to_first_message_in_thread}'}" /></a></span><xen:if is="{$showForumLink}"><span class="containerName">,
                      <
  a href="{xen:link forums, $thread.forum}" class="forumLink">{$thread.forum.title}</a></span></xen:if>

                      <
  xen:if is="{$showLastPageNumbers} AND {$thread.lastPageNumbers}">
                          <
  span class="itemPageNav">
                              <
  span>...</span>
                              <
  xen:foreach loop="$thread.lastPageNumbers" value="$pageNumber">
                                  <
  a href="{xen:link threads, $thread, 'page={$pageNumber}'}">{$pageNumber}</a>
                              </
  xen:foreach>
                          </
  span>
                      </
  xen:if>
                      <
  br />
                      <
  b>MàTIN: {$thread.thread_id}</b>
                  </
  div>
                 

                  <
  div class="controls faint">
                      <
  xen:if is="{$thread.canEditThread}"><a href="javascript:" data-href="{xen:link 'threads/list-item-edit', $thread, 'showForumLink={$showForumLink}'}" class="EditControl JsOnly">{xen:phrase edit}</a></xen:if>
                      <
  xen:if is="{$showSubscribeOptions} AND {$thread.email_subscribe}">{xen:phrase email}</xen:if>
                  </
  div>
              </
  div>
          </
  div>
      </
  div>

      <
  div class="listBlock stats pairsJustified" title="{xen:phrase members_who_liked_first_message}: {xen:if $thread.isRedirect, '&ndash;', {xen:number $thread.first_post_likes}}">
          <
  dl class="major"><dt>{xen:phrase replies}:</dt> <dd>{xen:if $thread.isRedirect'&ndash;', {xen:number $thread.reply_count}}</dd></dl>
          <
  dl class="minor"><dt>{xen:phrase views}:</dt> <dd>{xen:if $thread.isRedirect'&ndash;', {xen:number $thread.view_count}}</dd></dl>
      </
  div>

      <
  div class="listBlock lastPost">
          <
  xen:if is="{$thread.isRedirect}">
              <
  div class="lastPostInfo">{xen:phrase n_a}</div>
          <
  xen:else />
              <
  dl class="lastPostInfo">
                  <
  dt><xen:if is="{xen:helper isIgnored, $thread.last_post_user_id}">{xen:phrase ignored_member}<xen:else /><xen:username user="$thread.lastPostInfo" /></xen:if></dt>
                  <
  dd class="muted"><a{xen:if '{$visitor.user_id}'' href="{xen:link posts, $thread.lastPostInfo}" title="{xen:phrase go_to_last_message}"'} class="dateTime"><xen:datetime time="$thread.lastPostInfo.post_date" /></a></dd>
              </
  dl>
          </
  xen:if>
      </
  div>
  </
  li>

  </
  xen:if>
  Mong anh chị nào biết chỉ giúp em cách để chèn ạ.
  Em xin cám ơn!
   
  Đang tải...
 2. Bcat9505

  Bcat9505 Moderator Staff Member

  Bài viết:
  1,334
  Likes :
  494
  Mã:
  </h3>
      <div id="discussionItem-{$thread.thread_id}"></div>
      <div class="secondRow">
       <div class="posterDate">
  Mã:
  </xen:if>
  </div>
  <div id="discussionItem-{$thread.thread_id}"></div>
  
  <script>
    $.ajax({
    type:'GET',
    url:'{xen:if $thread.hasPreview, {xen:link threads/preview, $thread}}'
    }).done(function(result){
    $('#discussionItem-{$thread.thread_id}').html('<div class=\"discussionFirstItem\">'+$(result)
    .find('blockquote').html().substring(0,200)+'...</div>');
    });
  </script>
  Chèn vào cho đúng
   
 3. chonguoiviet

  chonguoiviet New Member

  Bài viết:
  97
  Likes :
  9
  Anh ơi, em chèn vào giống như anh nói, nhưng lưu lại xong ra ngoài thì vẫn không thấy hiển thị gì hết ạ.
   
 4. chonguoiviet

  chonguoiviet New Member

  Bài viết:
  97
  Likes :
  9
  Em làm được rồi anh ơi!
  Em cám ơn anh rất nhiều vì đã hỗ trợ ạ.
  Em chào anh!
   
  Bcat9505 thích bài này.
 5. Bcat9505

  Bcat9505 Moderator Staff Member

  Bài viết:
  1,334
  Likes :
  494
  Chèn đúng là đc :)
   
 6. solooo

  solooo New Member

  Bài viết:
  2
  Likes :
  0
  Trên Xenforo 2.0 preview nội dung không còn nằm trong thẻ blockquote nữa, vậy mình điều chỉnh lại code ntn, nhờ các anh chị giúp em với.
  Em cảm ơn nhiều ạ!
   
comments powered by Disqus

Chia sẻ trang này

Đang tải...