Question HELP GET node_id FORUM on Threads : Action của Controller trong XenForo

Thảo luận trong 'Development Tutorials' bắt đầu bởi MacKen, 15/10/16.

 1. MacKen

  MacKen New Member

  Bài viết:
  16
  Likes :
  4
  Mình có file Listen.php nội dung như sau:
  PHP:
  class HIT_Listen
  {
      public static function 
  loadClass($class, &$extend)
      {
          if(
  $class=='XenForo_ControllerPublic_Thread')
          {
              
  $extend[] = 'HIT_ThreadHandler';
          }
   
         elseif(
  $class=='XenForo_ControllerPublic_Forum')
          {
              
  $extend[] = 'HIT_ForumHandler';
          }
      }
  }

  Và file ThreadHandler.php nội dung như sau:
  PHP:
  class HIT_ThreadHandler extends XFCP_HIT_ThreadHandler
  {
   
   
     
  /*
       * @return <XenForo_ControllerResponse_Abstract>
       */
      
  public function actionAddReply()
      {
                  
  ///////////////////  GET ID FORUM ( node_id )  Gửi trả lời của threads ///////
          
  return parent::actionAddReply();
      }
   
      public function 
  actionSave()
      {
           
  ///////////////////  GET ID FORUM ( node_id ) Sửa đề tài ( tiêu đề ) của threads ///////
          
  return parent::actionSave();
      }
   
   
  }
  Mình có thử dùng lệnh:

  PHP:
      public function actionSave()
      {
                  
  $forumId $this->_input->filterSingle('node_id'XenForo_Input::UINT);
                 if(!
  $forumId){ return true; }
          return 
  parent::actionSave();
      }
  thì không được

  Cuối cùng mình cần lấy id forum ( node_id) của thread lúc mình đang edit tiêu đề bài viết ...


  Các bạn nào giúp mình vấn đề này với .

  Thanks  Mình có file ForumHandler.php nội dung: thì get node_id ok như sau:

  PHP:
  class HIT_ForumHandler extends XFCP_HIT_ForumHandler
  {

       
  /*
       * @return <XenForo_ControllerResponse_Abstract>
       */
   
      
  public function actionAddThread()
      {
          
  $forumId $this->_input->filterSingle('node_id'XenForo_Input::UINT);
          if(!
  $forumId)
          {
          return 
  true;
          }
          return 
  parent::actionAddThread();
      }
  }
   
  Đang tải...
comments powered by Disqus

Chia sẻ trang này

Đang tải...