HElp .. Các pro giúp mình giải quyết cái này đi .

Thảo luận trong 'Style & Template Questions' bắt đầu bởi luat.ngo, 25/4/15.

 1. luat.ngo

  luat.ngo New Member

  Bài viết:
  71
  Likes :
  7
  Tình hình là thanh thông tin thành viên nó nằm dọc mà bây giwof mình cho nó nằm ngang , nên nó bị ntn . bác nào giúp mình nha
  fix
   
  Đang tải...
 2. Bcat9505

  Bcat9505 Moderator Staff Member

  Bài viết:
  1,335
  Likes :
  494
  Nhiều trường quá chia làm 2 đi bạn
   
 3. luat.ngo

  luat.ngo New Member

  Bài viết:
  71
  Likes :
  7
  chia ntn bạn
   
 4. Bcat9505

  Bcat9505 Moderator Staff Member

  Bài viết:
  1,335
  Likes :
  494
  Tư đầu đến Bài viết bạn chia ra làm <div> và từ sau bài viết đến hết là <div>
  2 div này có cùng 1 class dùng css là float:left ( hay display:inline-block) và width là tùy chỉnh.
  nếu bác k hiểu lắm thì inbox yahoo, fb minh nói từng bước cho
   
 5. luat.ngo

  luat.ngo New Member

  Bài viết:
  71
  Likes :
  7
  bạn cho cái mail mình gui cái file . html + css bạn fix dùm nha
   
 6. thanhthanh

  thanhthanh Moderator Staff Member

  Bài viết:
  477
  Likes :
  133
  Bạn gửi demo mình fix cho
   
 7. luat.ngo

  luat.ngo New Member

  Bài viết:
  71
  Likes :
  7
  cho mình cái mail nha, để mình gui qua
   
 8. luat.ngo

  luat.ngo New Member

  Bài viết:
  71
  Likes :
  7
  có 3 file liên quan tới nó
   

  Các file đính kèm:

 9. luat.ngo

  luat.ngo New Member

  Bài viết:
  71
  Likes :
  7
 10. luat.ngo

  luat.ngo New Member

  Bài viết:
  71
  Likes :
  7
  ffixxx
   

  Các file đính kèm:

 11. thanhthanh

  thanhthanh Moderator Staff Member

  Bài viết:
  477
  Likes :
  133
  bạn gửi link demo
   
 12. luat.ngo

  luat.ngo New Member

  Bài viết:
  71
  Likes :
  7
  Demo như hình vậy đó, link mình chạy host trên máy nên lấy đâu ra link
   
 13. Bcat9505

  Bcat9505 Moderator Staff Member

  Bài viết:
  1,335
  Likes :
  494
  Bác sửa giùm bạn ấy nha, mình đi học đã
  Mã:
  <xen:require css="message_user_info.css" />
  
  <div class="messageUserInfo" itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Person">  
  <div class="messageUserBlock {xen:if $user.isOnline, online}">
    <xen:hook name="message_user_info_avatar" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">
      <div class="avatarHolder">
        <span class="helper"></span>
        <xen:avatar user="$user" size="m" img="true" />
        <xen:if is="{$user.isOnline}"><span class="Tooltip onlineMarker" title="{xen:phrase online_now}" data-offsetX="-22" data-offsetY="-8"></span></xen:if>
        <!-- slot: message_user_info_avatar -->
      </div>
    </xen:hook>
  
  <xen:if is="!{$isQuickReply}">
    <xen:hook name="message_user_info_text" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">
      <h3 class="userText">
        <xen:username user="$user" itemprop="name" rich="true" />
        <xen:if hascontent="true"><em class="userTitle" itemprop="title"><xen:contentcheck>{xen:helper userTitle, $user, 1, 1}</xen:contentcheck></em></xen:if>
        {xen:helper userBanner, $user, 'wrapped'}
        <!-- slot: message_user_info_text -->
      </h3>
    </xen:hook>
      
    <xen:if hascontent="true">
      <div class="extraUserInfo">
        <xen:contentcheck>
        <xen:hook name="message_user_info_extra" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">
          <xen:if is="@messageShowRegisterDate AND {$user.user_id}">
            <dl class="pairsJustified">
              <dt>{xen:phrase joined}:</dt>
              <dd>{xen:date $user.register_date}</dd>
            </dl>
          </xen:if>
          
          <xen:if is="@messageShowMessageCount AND {$user.user_id}">
            <dl class="pairsJustified">
              <dt>{xen:phrase messages}:</dt>
              <dd><a href="{xen:link search/member, '', 'user_id={$user.user_id}'}" class="concealed" rel="nofollow">{xen:number $user.message_count}</a></dd>
            </dl>
          </xen:if>
          
          <xen:if is="@messageShowTotalLikes AND {$user.user_id}">
            <dl class="pairsJustified">
              <dt>{xen:phrase likes_received}:</dt>
              <dd>{xen:number $user.like_count}</dd>
            </dl>
          </xen:if>
          
          <xen:if is="@messageShowTrophyPoints AND {$user.user_id}">
            <dl class="pairsJustified">
              <dt>{xen:phrase trophy_points}:</dt>
              <dd><a href="{xen:link 'members/trophies', $user}" class="OverlayTrigger concealed">{xen:number $user.trophy_points}</a></dd>
            </dl>
          </xen:if>
        
          <xen:if is="@messageShowGender AND {$user.gender}">
            <dl class="pairsJustified">
              <dt>{xen:phrase gender}:</dt>
              <dd itemprop="gender"><xen:if is="{$user.gender} == 'male'">{xen:phrase male}<xen:else />{xen:phrase female}</xen:if></dd>
            </dl>
          </xen:if>
          
          <xen:if is="@messageShowOccupation AND {$user.occupation}">
            <dl class="pairsJustified">
              <dt>{xen:phrase occupation}:</dt>
              <dd itemprop="role">{xen:string censor, $user.occupation}</dd>
            </dl>
          </xen:if>
          
          <xen:if is="@messageShowLocation AND {$user.location}">
            <dl class="pairsJustified">
              <dt>{xen:phrase location}:</dt>
              <dd><a href="{xen:link 'misc/location-info', '', 'location={xen:string censor, $user.location, '-'}'}" target="_blank" rel="nofollow" itemprop="address" class="concealed">{xen:string censor, $user.location}</a></dd>
            </dl>
          </xen:if>
        
          <xen:if is="@messageShowHomepage AND {$user.homepage}">
            <dl class="pairsJustified">
              <dt>{xen:phrase home_page}:</dt>
              <dd><a href="{xen:string censor, $user.homepage, '-'}" rel="nofollow" target="_blank" itemprop="url">{xen:string censor, $user.homepage}</a></dd>
            </dl>
          </xen:if>
                
        </xen:hook>      
        <xen:if is="@messageShowCustomFields AND {$user.customFields}">
        <xen:hook name="message_user_info_custom_fields" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">
        
          <xen:foreach loop="$userFieldsInfo" key="$fieldId" value="$fieldInfo">
            <xen:if is="{$fieldInfo.viewable_message} AND ({$fieldInfo.display_group} != 'contact' OR {$user.allow_view_identities} == 'everyone' OR ({$user.allow_view_identities} == 'members' AND {$visitor.user_id}))">
              <xen:if hascontent="true">
                <dl class="pairsJustified userField_{$fieldId}">
                  <dt>{xen:helper userFieldTitle, $fieldId}:</dt>
                  <dd><xen:contentcheck>{xen:helper userFieldValue, $fieldInfo, $user, {$user.customFields.{$fieldId}}}</xen:contentcheck></dd>
                </dl>
              </xen:if>
            </xen:if>
          </xen:foreach>
          
        </xen:hook>
        </xen:if>
        </xen:contentcheck>
      </div>
    </xen:if>
      
  </xen:if>
  
    <span class="arrow"><span></span></span>
  </div>
  </div>
   
 14. luat.ngo

  luat.ngo New Member

  Bài viết:
  71
  Likes :
  7
  KHI NAO RANH THI GIUP MINH NHA
   
comments powered by Disqus

Chia sẻ trang này

Đang tải...