Giúp mình fix 2 vấn đề này :D

Thảo luận trong 'Reports & Fix Bug' bắt đầu bởi nhockool1002, 4/5/13.

1votes
5/5, 1 vote

 1. nhockool1002

  nhockool1002 New Member

  Bài viết:
  28
  Likes :
  0
  [​IMG]


  1 > Mình muốn bỏ hẳn ổ search đó

  2 > Cái phần thông tin của thành viên nó xuống dòng nhìn kỳ quá , mình muốn mở rộng ra 1 tý thì làm sao
   
  Đang tải...
 2. nhockool1002

  nhockool1002 New Member

  Bài viết:
  28
  Likes :
  0
 3. xe84.com

  xe84.com Member

  Bài viết:
  239
  Likes :
  24
  don gian ma
   
 4. nhockool1002

  nhockool1002 New Member

  Bài viết:
  28
  Likes :
  0
  Đơn giản thì nói luôn giùm cách @@ tự nhiên nói chữ đợn giản rùi im
   
 5. nhockool1002

  nhockool1002 New Member

  Bài viết:
  28
  Likes :
  0
 6. nhockool1002

  nhockool1002 New Member

  Bài viết:
  28
  Likes :
  0
  up help me
   
 7. ku Hiệu

  ku Hiệu Lì Lắm Luôn

  Bài viết:
  1,345
  Likes :
  862
  1. Options > Search Options > tắt Enable Search Engine
  2. Vào message_user_info.css
  tìm .messageUserInfo
  sửa width
   
 8. nhockool1002

  nhockool1002 New Member

  Bài viết:
  28
  Likes :
  0
  [​IMG]

  Tình hình là em đã mở rộng ra được , bây giờ em muốn nó ko bị xuống dòng đó anh , ví dụ chữ hôm nay nè , với lại cho nó vô giữa khung infođược ko anh
   
 9. ku Hiệu

  ku Hiệu Lì Lắm Luôn

  Bài viết:
  1,345
  Likes :
  862
  bạn copy toan bộ nội dung tem message_user_info vào notepad, upload lên đây mình edit cho
  khó hướng dẫn quá
   
 10. nhockool1002

  nhockool1002 New Member

  Bài viết:
  28
  Likes :
  0
  Đây bạn :

  Mã:
  <xen:require css="message_user_info.css" /> <div class="messageUserInfo" itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Person"> <div class="messageUserBlock"> <xen:if is="!{$isQuickReply}"> <xen:hook name="message_user_info_text" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">    <h3 class="userText">      <xen:username user="$user" itemprop="name" rich="true" />      <!-- slot: message_user_info_text -->    </h3>    <xen:if hascontent="true">      <ul class="ribbon">        <xen:contentcheck>          <li class="ribbonStaff">            <div class="left"></div>            <div class="right"></div>            {xen:helper userTitle, $user}          </li>        </xen:contentcheck>      </ul>    </xen:if>  </xen:hook>  <br />  <xen:if hascontent="true">    <xen:contentcheck>      <xen:if is="{$message.status}">        <ul class="ribbon">          <li class="ribbonNormal">            <div class="left"></div>            <div class="right"></div>            <marquee>{$message.status}</marquee>          </li>        </ul>      </xen:if>    </xen:contentcheck>  </xen:if>  </xen:if> <xen:hook name="message_user_info_avatar" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}"> <div class="avatarHolder">  <span class="helper"></span>  <xen:avatar user="$user" size="m" />  <!-- slot: message_user_info_avatar --> </div> </xen:hook> <xen:if is="!{$isQuickReply}">  <xen:if hascontent="true"> <div class="extraUserInfo">  <xen:contentcheck>  <xen:hook name="message_user_info_extra" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">  <xen:if is="@messageShowRegisterDate">   <dl class="pairsInline">   <dt><img src="@imagePath/xenforo/xenfocus/user_login.png" style="margin-bottom:-3px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;{xen:phrase member_since}:</dt>   <dd>&nbsp;&nbsp;{xen:date $user.register_date}</dd>   </dl>  </xen:if>     <xen:if is="@messageShowMessageCount">   <dl class="pairsInline">   <dt><img src="@imagePath/xenforo/xenfocus/message_reply.png" style="margin-bottom:-3px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;{xen:phrase message_count}:</dt>   <dd>&nbsp;&nbsp;<a href="{xen:link search/member, '', 'user_id={$user.user_id}'}" class="concealed">{xen:number $user.message_count}</a></dd>   </dl>  </xen:if>     <xen:if is="@messageShowTotalLikes">   <dl class="pairsInline">   <dt><img src="@imagePath/xenforo/xenfocus/thumb_up.png" style="margin-bottom:-3px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;{xen:phrase likes_received}:</dt>   <dd>&nbsp;&nbsp;{xen:number $user.like_count}</dd>   </dl>  </xen:if>     <xen:if is="@messageShowTrophyPoints">   <dl class="pairsInline">   <dt>{xen:phrase trophy_points}:</dt>   <dd><a href="{xen:link 'members/trophies', $user}" class="OverlayTrigger concealed">{xen:number $user.trophy_points}</a></dd>   </dl>  </xen:if>    <xen:if is="@messageShowGender AND {$user.gender}">   <dl class="pairsInline">   <dt>{xen:phrase gender}:</dt>   <dd itemprop="gender"><xen:if is="{$user.gender} == 'male'">{xen:phrase male}<xen:else />{xen:phrase female}</xen:if></dd>   </dl>  </xen:if>     <xen:if is="@messageShowOccupation AND {$user.occupation}">   <dl class="pairsInline">   <dt>{xen:phrase occupation}:</dt>   <dd itemprop="role">{xen:string censor, $user.occupation}</dd>   </dl>  </xen:if>     <xen:if is="@messageShowLocation AND {$user.location}">   <dl class="pairsInline">   <dt>{xen:phrase location}:</dt>   <dd><a href="{xen:link 'misc/location-info', '', 'location={xen:string censor, $user.location, '-'}'}" target="_blank" rel="nofollow" itemprop="address" class="concealed">{xen:string censor, $user.location}</a></dd>   </dl>  </xen:if>    <xen:if is="@messageShowHomepage AND {$user.homepage}">   <dl class="pairsInline">   <dt>{xen:phrase home_page}:</dt>   <dd><a href="{xen:string censor, $user.homepage, '-'}" rel="nofollow" target="_blank" itemprop="url">{xen:string censor, $user.homepage}</a></dd>   </dl>  </xen:if>      </xen:hook>   <xen:if is="@messageShowCustomFields AND {$user.customFields}">  <xen:hook name="message_user_info_custom_fields" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">    <xen:foreach loop="$userFieldsInfo" key="$fieldId" value="$fieldInfo">   <xen:if is="{$fieldInfo.viewable_message}">   <xen:if hascontent="true">    <dl class="pairsInline userField_{$fieldId}">    <dt>{xen:helper userFieldTitle, $fieldId}:</dt>    <dd><xen:contentcheck>{xen:helper userFieldValue, $fieldInfo, $user, {$user.customFields.{$fieldId}}}</xen:contentcheck></dd>    </dl>   </xen:if>   </xen:if>  </xen:foreach>    </xen:hook>  </xen:if>  </xen:contentcheck> </div> </xen:if>  </xen:if> <span class="arrow"><span></span></span> </div> </div>
   
 11. Coder Thầm Lặng

  Coder Thầm Lặng New Member

  Bài viết:
  23
  Likes :
  21
  =)) code kiểu kia thì cũng chịu

  đại khái là cứ vác mấy thứ trong thẻ <dt></dt> cho vào đầu thẻ <dd></dd> là nó cùng một dòng :-bd
   
 12. nhockool1002

  nhockool1002 New Member

  Bài viết:
  28
  Likes :
  0
  Tình hình mình đã nghiên cứu đưa nó lên được rùi , nhưng nhìn nó bất đối xứng
  , bây giờ làm cách nào để nó năm như của vietxf hay đại khái là ngay hàng thẳng lối

  [​IMG]
   
 13. ku Hiệu

  ku Hiệu Lì Lắm Luôn

  Bài viết:
  1,345
  Likes :
  862

  Của cậu đây, lần sau copy sao cho nó còn cái thể thức văn bản dùm @@ có 1 hàng thì đúng là làm khó anh em

  Mã:
  <xen:require css="message_user_info.css" />
   <div class="messageUserInfo" itemscope="itemscope" itemtype="http://data-vocabulary.org/Person">
   <div class="messageUserBlock">
   <xen:if is="!{$isQuickReply}">
   <xen:hook name="message_user_info_text" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">
   <h3 class="userText">      
   <xen:username user="$user" itemprop="name" rich="true" />
   <!-- slot: message_user_info_text -->
   </h3>
   <xen:if hascontent="true">
   <ul class="ribbon">
   <xen:contentcheck>
   <li class="ribbonStaff">
   <div class="left"></div>
   <div class="right"></div>
   {xen:helper userTitle, $user}
   </li>
   </xen:contentcheck>
   </ul>
   </xen:if>
   </xen:hook>
   <br />
   <xen:if hascontent="true">
   <xen:contentcheck>
   <xen:if is="{$message.status}">
   <ul class="ribbon">
   <li class="ribbonNormal">
   <div class="left"></div>
   <div class="right"></div>
   <marquee>{$message.status}</marquee>
   </li>
   </ul>
   </xen:if>
   </xen:contentcheck>
   </xen:if>
   </xen:if>
   <xen:hook name="message_user_info_avatar" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">
   <div class="avatarHolder">
   <span class="helper"></span>
   <xen:avatar user="$user" size="m" />
   <!-- slot: message_user_info_avatar -->
   </div>
   </xen:hook>
   <xen:if is="!{$isQuickReply}">
   <xen:if hascontent="true">
   <div class="extraUserInfo">
   <xen:contentcheck>
   <xen:hook name="message_user_info_extra" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">
   <xen:if is="@messageShowRegisterDate">
   <dl class="pairsInline">
   <dd><img src="@imagePath/xenforo/xenfocus/user_login.png" style="margin-bottom:-3px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;{xen:phrase member_since}:
   &nbsp;&nbsp;{xen:date $user.register_date}</dd>
   </dl>
   </xen:if>
   <xen:if is="@messageShowMessageCount">
   <dl class="pairsInline">
   <dd><img src="@imagePath/xenforo/xenfocus/message_reply.png" style="margin-bottom:-3px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;{xen:phrase message_count}:
   &nbsp;&nbsp;<a href="{xen:link search/member, '', 'user_id={$user.user_id}'}" class="concealed">{xen:number $user.message_count}</a></dd>
   </dl>
   </xen:if>
   <xen:if is="@messageShowTotalLikes">
   <dl class="pairsInline">
   <dd><img src="@imagePath/xenforo/xenfocus/thumb_up.png" style="margin-bottom:-3px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;{xen:phrase likes_received}:</dt>
   &nbsp;&nbsp;{xen:number $user.like_count}</dd>   </dl>  </xen:if>
   <xen:if is="@messageShowTrophyPoints">
   <dl class="pairsInline">
   <dd>{xen:phrase trophy_points}:
   <a href="{xen:link 'members/trophies', $user}" class="OverlayTrigger concealed">{xen:number $user.trophy_points}</a></dd>
   </dl>
   </xen:if>
   <xen:if is="@messageShowGender AND {$user.gender}">
   <dl class="pairsInline">
   <dd>{xen:phrase gender}:
   < itemprop="gender"><xen:if is="{$user.gender} == 'male'">{xen:phrase male}<xen:else />{xen:phrase female}</xen:if></dd>
   </dl>
   </xen:if>
   <xen:if is="@messageShowOccupation AND {$user.occupation}">
   <dl class="pairsInline">
   <dd>{xen:phrase occupation}:
   < itemprop="role">{xen:string censor, $user.occupation}</dd>
   </dl>
   </xen:if>
   <xen:if is="@messageShowLocation AND {$user.location}">
   <dl class="pairsInline">
   <dd>{xen:phrase location}:
   <a href="{xen:link 'misc/location-info', '', 'location={xen:string censor, $user.location, '-'}'}" target="_blank" rel="nofollow" itemprop="address" class="concealed">{xen:string censor, $user.location}</a></dd>
   </dl>
   </xen:if>
   <xen:if is="@messageShowHomepage AND {$user.homepage}">
   <dl class="pairsInline">
   <dd>{xen:phrase home_page}:
   <a href="{xen:string censor, $user.homepage, '-'}" rel="nofollow" target="_blank" itemprop="url">{xen:string censor, $user.homepage}</a></dd>
   </dl>
   </xen:if>
   </xen:hook>
   <xen:if is="@messageShowCustomFields AND {$user.customFields}">
   <xen:hook name="message_user_info_custom_fields" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">
   <xen:foreach loop="$userFieldsInfo" key="$fieldId" value="$fieldInfo">
   <xen:if is="{$fieldInfo.viewable_message}">
   <xen:if hascontent="true">
   <dl class="pairsInline userField_{$fieldId}">
   <dd>{xen:helper userFieldTitle, $fieldId}:
   <xen:contentcheck>{xen:helper userFieldValue, $fieldInfo, $user, {$user.customFields.{$fieldId}}}</xen:contentcheck></dd>
   </dl>
   </xen:if>
   </xen:if>
   </xen:foreach>
   </xen:hook>
   </xen:if>
   </xen:contentcheck>
   </div>
   </xen:if>
   </xen:if>
   <span class="arrow"><span></span></span> </div> </div>
   
  nhockool1002 and Character_Boy like this.
 14. ku Hiệu

  ku Hiệu Lì Lắm Luôn

  Bài viết:
  1,345
  Likes :
  862
  Úi zời sao không nói ngay từ đầu là muốn giống vietxf @@~
  vậy cậu copy trả lại như cũ có <dt> và <dd>

  rồi tìm trong css thay thế các cái này
  Mã:
  .extraUserInfo {
    background:#FEFEF3 !important;
  }
  .extraUserInfo dl.pairsInline {
    height:15px;
    border-bottom: dotted 1px #DDD;
  }
  .extraUserInfo .pairsInline dt {
    background:#FEFEF3;
    position:absolute;
    margin-top:7px;
  }
  .extraUserInfo .pairsInline dd{
    position:absolute;
    margin-top:5px;
    background:#FEFEF3;
    right:5px;
    padding-left:3px;
    font-size:11px;
  }
  xong
   
  nhockool1002 thích bài này.
 15. nhockool1002

  nhockool1002 New Member

  Bài viết:
  28
  Likes :
  0
  Cám ơn ku Hiệu :) ,mình làm được rùi , bạn rất nhiệt tình :) cám ơn Coder Lặng Thầm
   
 16. nhockool1002

  nhockool1002 New Member

  Bài viết:
  28
  Likes :
  0
  À Hiệu ơi , giúp mình nốt cái cúi , tình hình là mình vừa thử của custom field rùi xóa đi nhưng nó vẫn còn trong mục info , làm sao xóa nó đi , mình trước h dùng MyBB vs Vbb nên còn chưa quen lắm :)
  [​IMG]
   
 17. ku Hiệu

  ku Hiệu Lì Lắm Luôn

  Bài viết:
  1,345
  Likes :
  862
  Cái chữ user_field_9 là do bạn tạo field không đặt tên
  xóa rồi mà còn hiện có thể do cache
  muốn không hiện custom fields thì vào Style Properties > Message Elements > tick bỏ Show custom user fields
   
  nhockool1002 thích bài này.
 18. nhockool1002

  nhockool1002 New Member

  Bài viết:
  28
  Likes :
  0
  Hiệu ơi mình lại bị thế này , bên cao bên thấp , có thể nào cho chữ bên tay trái nhỏ lên ý như của vietxf ko ?

  [​IMG]
   
 19. ku Hiệu

  ku Hiệu Lì Lắm Luôn

  Bài viết:
  1,345
  Likes :
  862
 20. nhockool1002

  nhockool1002 New Member

  Bài viết:
  28
  Likes :
  0
  Mình đã tìm ra , nhưng ko bik làm sao cho nó xịt xuống một tý cho nó bằng nữa @@
   
comments powered by Disqus

Chia sẻ trang này

Đang tải...