Question Click able links trong Xenforo

Thảo luận trong 'Add-on Quesions' bắt đầu bởi xenforo, 5/6/12.

1votes
5/5, 1 vote

 1. xenforo

  xenforo New Member

  Bài viết:
  9
  Likes :
  0
  mò mãi cái này không ra , hic !
  bạn nào biết cách để làm cho nhiều links đặt trong thẻ code có thể click trực tiếp được ko
  nhiều link 1 lúc ấy chứ từng link 1 thì mình làm được rồi
   
  Đang tải...
 2. xenforo

  xenforo New Member

  Bài viết:
  9
  Likes :
  0
 3. Logi

  Logi Well-Known Member

  Bài viết:
  1,087
  Likes :
  456
  Đầu tiên bạn tạo 1 file js với nội dung sau:
  Mã:
  jQuery.fn.textNodes = function() {
    var ret = [];
    this.contents().each(function() {
      var fn = arguments.callee;
      if(this.nodeType == 3) {
        ret.push(this);
      } else if(this.nodeType==1 &&!(
      this.tagName.toLowerCase()=='script' ||
      this.tagName.toLowerCase()=='head' ||
      this.tagName.toLowerCase()=='iframe' ||
      this.tagName.toLowerCase()=='textarea' ||
      this.tagName.toLowerCase()=='option' ||
      this.tagName.toLowerCase()=='style' ||
      this.tagName.toLowerCase()=='title' ||
      this.tagName.toLowerCase()=='a')){
        jQuery(this).contents().each(fn);
      }
    });
    return ret;
  }
   
  jQuery.fn.hfautolink = function() {
    re_link2 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:hotfile.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link3 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:hotfile.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link4 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:netload.in)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link5 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:netload.in)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link6 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:fileserve.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link7 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:fileserve.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link8 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:rapidshare.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link9 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:rapidshare.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link10 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:megaupload.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link11 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:megaupload.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link12 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:filesonic.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link13 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:filesonic.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link14 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:uploading.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link15 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:uploading.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link16 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:depositfiles.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link17 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:depositfiles.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link18 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:filefactory.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link19 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:filefactory.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link20 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:ugotfile.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link21 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:ugotfile.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link22 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:easy-share.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link23 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:easy-share.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link24 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:zshare.net)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link25 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:zshare.net)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link26 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:jiffyupload.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link27 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:jiffyupload.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link28 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:extabit.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link29 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:extabit.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link30 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:2shared.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link31 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:2shared.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link32 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:4shared.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link33 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:4shared.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link34 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:adrive.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link35 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:adrive.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link36 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:badongo.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link37 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:badongo.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link38 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:crazyupload.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link39 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:crazyupload.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link40 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:axifile.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link41 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:axifile.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link42 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:bitroad.net)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link43 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:bitroad.net)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link44 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:box.net)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link45 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:box.net)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link46 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:bitshare.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link47 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:bitshare.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link48 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:filehook.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link49 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:filehook.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link50 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:divxden.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link51 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:divxden.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link52 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:dualshare.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link53 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:dualshare.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link54 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:duckload.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link55 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:duckload.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link56 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:earthfilez.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link57 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:earthfilez.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link58 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:egoshare.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link59 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:egoshare.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link60 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:enterupload.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link61 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:enterupload.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link62 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:evilshare.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link63 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:evilshare.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link64 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:file2box.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link65 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:file2box.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link66 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:filebase.to)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link67 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:filebase.tom)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link68 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:filebox.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link69 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:filebox.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link70 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:filedip.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link71 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:filedip.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link72 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:filedropper.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link73 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:filedropper.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link74 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:fileflyer.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link75 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:fileflyer.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link76 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:filefront.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link77 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:filefront.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link78 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:filemojo.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link79 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:filemojo.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link80 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:filerama.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link81 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:filerama.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link82 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:fileserver.cc)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link83 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:fileserver.cc)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link84 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:filesovermiles.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link85 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:filesovermiles.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link86 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:filesplash.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link87 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:filesplash.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link88 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:files.to)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link89 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:files.to)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link90 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:flyupload.comm)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link91 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:flyupload.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link92 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:gigasize.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link93 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:gigasize.com)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    re_link94 = new RegExp('(https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:hostuje.net)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|])', "ig");
    re_link95 = new RegExp('https?://(?:[A-Z0-9]\.)*(?:hostuje.net)[-()A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[A-Z0-9+&@#/%=~_|]', "i");
    this.each(function(i){
      jQuery.each($(this).textNodes(), function(i, node){
        text = node.nodeValue;
        if(re_link3.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link2, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
        }
        else if(re_link5.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link4, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
        }
        else if(re_link7.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link6, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
        }
        else if(re_link9.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link8, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
        }
        else if(re_link11.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link10, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
        }
        else if(re_link13.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link12, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
        }
       else if(re_link15.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link14, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link17.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link16, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link19.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link18, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link21.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link20, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link23.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link22, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link25.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link24, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link27.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link26, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link29.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link28, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link31.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link30, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link33.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link32, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link35.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link34, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link37.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link36, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link39.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link38, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link41.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link40, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link43.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link42, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link45.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link44, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link47.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link46, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link49.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link48, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link51.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link50, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link53.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link52, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link55.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link54, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link57.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link56, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link59.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link58, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link61.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link60, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link63.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link62, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link65.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link64, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link67.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link56, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link67.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link66, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link69.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link68, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link71.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link70, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link73.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link72, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link75.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link74, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link77.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link76, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link79.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link78, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link81.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link80, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link83.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link82, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link85.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link84, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link87.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link86, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link89.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link88, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link91.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link90, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link93.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link92, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      else if(re_link95.test(text)){
          newNode=document.createElement('span');
          text=jQuery('<div/>').text(text).html();
          newNode.innerHTML=text.replace(re_link94, '<a href="$1" target="_blank">$1</a>');
          node.parentNode.replaceChild(newNode, node);
      }
      });
    });
  }
   
  $(function() {
    $("div").hfautolink();
  });
  Đặt tên file theo ý bạn nhé, ví dụ: link.js. Sau đó upload file này lên host

  Tiếp theo mở template header thêm vào dưới
  Mã:
  <xen:hook name="header">
  Đoạn sau
  Mã:
  <script src="link.js" type="text/javascript"></script>
  
   
  xenforo thích bài này.
 4. xenforo

  xenforo New Member

  Bài viết:
  9
  Likes :
  0
  hehe tks cậu nhiều,
  mình lại đặt nó phía trên
  Mã:
  <xen:hook name="header">
   
comments powered by Disqus

Chia sẻ trang này

Đang tải...