vt.Lai Url Không Dấu 1.2

Url không dấu cho Xenforo

 1. Imma Kun
  Chức năng:
  - Chuyển link xenforo dạng có dấu Tiếng Việt sang dạng Tiếng Việt không dấu
  - Áp dụng cho link Thread,Forum, Categories, Member,UserAlbums và nhiều dạng link khác có thể tùy chỉnh thêm

  Mod hoạt động tốt với XenForo 1.x và 1.2

  Cải tiến so với bản 1.0:
  - Thêm tùy chọn cho nhiều loại link khác nhau
  - Fix lỗi ở trang RSS, tương thích XenForo 1.2

  Demo:
  [​IMG]

  Link chuyên mục


  [​IMG]

  Link xem bài viết (threads)


  [​IMG]

  Link trang cá nhân thành viên (members)


  [​IMG]

  Link tin nhắn (hội thoại)

  [​IMG]

  Options của Add-on Url Khong dau​  Hướng dẫn:
  - Upload các file và thư mục trong thư mục upload lên ngang hàng file index.php
  - AdminCP->Install Addon -> Browse đến file xml -> Install Add-on


  Add-on Chỉ post trên sinhvienit.net, mọi sao chép cần ghi nguồn và link đến bài viết gốc [​IMG]

Recent Reviews

 1. caodilinh
  caodilinh
  5/5,
  Version: 1.2
  ngon ghe
comments powered by Disqus