Official Thêm "NEW" Trong Đối Thoại

Thêm một hiển thị "Mới" trong danh sách trò chuyện của bạn (Conversations)

 1. Imma Kun
  Compatible (tương thích):
  • XenForo 1.0
  • XenForo 1.1
  • XenForo 1.2
  • XenForo 1.3
  • XenForo 1.4
  Thông Tin: Trong danh sách đối thoại của bạn sẽ hiển thị chữ "NEW" đằng sau nếu đối thoại đó bạn chưa đọc

  Hướng Dẫn:
  Vào AdminCP - Styles - Templates - EXTRA.css và thêm đoạn sau...
  You do not have permission to view the full content of this resource.
comments powered by Disqus