Thêm Biểu Tượng Trên Góc Hình Cá Nhân

Thêm Biểu Tượng Trên Góc Hình Cá Nhân ( Avatar )

 1. Thêm hiển thị riêng biệt theo từng nhóm

  Imma Kun
  Bước 1: Vào Template message_user_info thêm đoạn này thay cho đoạn Code cũ

  Mã:
  <div id="authorstarter">
  <xen:if is="{xen:helper ismemberof, $user, 2}">
  <img title="Author Starter" src="http://i1220.photobucket.com/albums/dd447/BBBoyLion/mem1010.gif" alt="Author Starter" />
  </xen:if>
  </div>
  Lưu Ý: 2 là ID Group ( thay số theo id nhóm Website bạn nhé )