Thêm Biểu Tượng Trên Góc Hình Cá Nhân

Thêm Biểu Tượng Trên Góc Hình Cá Nhân ( Avatar )

 1. Imma Kun
  Thông Tin: Thêm Icon ở ngay góc Avatar thành viên​
  Demo Ảnh:​
  Ảnh chụp màn hình_2013-07-19_180743
  Bước 1: Vào Template message_user_info tìm đoạn sau
  ...
  You do not have permission to view the full content of this resource.

Recent Reviews

 1. olalavui
  olalavui
  4/5,
  Good quá :3
comments powered by Disqus