Đặt Vị Trí Icon Thành Viên Trực Tuyến

Di chuyển vị trí icon trực tuyến đến bất cứ nơi nào bạn thích

 1. Imma Kun
  Trong giao diện mặc định, vị trí trực tuyến được định vị phía trên avatar
  before


  Với một vài dòng CSS hay một mẫu chỉnh sửa đơn giản, bạn có thể di chuyển nó đến bất cứ nơi nào bạn muốn.

  Nếu bạn muốn nó ở góc trên bên...
  You do not have permission to view the full content of this resource.
  daohoa24 and lh1987 like this.
comments powered by Disqus