Code hiệu ứng dàn sao theo trỏ chuột

Code hiệu ứng dàn sao theo trỏ chuột

 1. playvn
  Chèn vào cuối PAGE_CONTAINER
  Đoạn code sau rồi f5 tận hưởng

  Mã:
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  imgpre = new Image();
  imgpre.scr =...
  You do not have permission to view the full content of this resource.
  Keima thích bài này.
comments powered by Disqus