Chống copy chuột phải cho website

Code chống copy và chuột phải

 1. datdaik000
  Compatible (tương thích):
  • XenForo 1.0
  • XenForo 1.1
  • XenForo 1.2
  • XenForo 1.3
  • XenForo 1.4
  Ưu điểm:
  Nhược điểm
  • Phải dùng đến Javascript nên có thể sẽ gây chậm cho website ( không đáng kể :D)
  Cách tiến hành:...
  You do not have permission to view the full content of this resource.
  vleg thích bài này.
comments powered by Disqus