Brivium - Technetium 1.5.0

Technetium - Put you in the middle of the jungle forrest with the deep green of leaves.

 1. Brivium
  Giấy phép:
  StandardStandard LifetimeProfessionalProfessional Lifetime
  Giấy phép sử dụng01 tên miền01 tên miềnKhông giới hạnKhông giới hạn
  Thời gian cập nhật / hỗ trợ01 nămVĩnh viễn01 nămVĩnh viễn
  Giá700.000 Xu1.400.000 Xu2.100.00 Xu5.400.000 Xu
  Requirements (yêu cầu):
  Sau khi mua tại VXF, vui lòng đăng ký tài khoản tại Brivium.com và gửi tin nhắn bao gồm tên username của bạn để Brivium kích hoạt bản quyền cho bạn.
  [​IMG]
  Technetium is created by 3 main colors “green - black - white”, green for header and footer, black for background and white for the billboard. Just a harmony, you see? All you need is sitting down, browsering the site with Technetium style, and imagine that you are in the middle of a jungle forrest, it could be fun anyway!

  [​IMG]

  Images

  1. 01_permission.png
  2. 02_style_properties.png
  3. 03_stylium_general_propeties.png
  4. 04_stylium_styler_propeties.png
  5. 05_stylium_header_propeties.png
  6. 06_stylium_nodes_propeties.png
  7. 07_stylium_sidebar_propeties.png
  8. 08_stylium_footer_propeties.png
  9. 09_stylium_social_propeties.png
  10. 10_stylium_setting_propeties.png
  11. 11_thread_view.png
  12. 12_tablet_view.png
  13. 13_mobile_view.png
  14. 14_example_layout_1.png
  15. 15_example_layout_2.png
  16. 16_example_layout_3.png
  17. 17_example_layout_4.png
  18. 18_example_layout_5.png
  19. 19_example_layout_6.png
comments powered by Disqus