Brivium - Scandium 1.5.0

Scandium Style - Enjoy the green spaces of the island Scandinavia at your home.

 1. Brivium
  Giấy phép:
  StandardStandard LifetimeProfessionalProfessional Lifetime
  Giấy phép sử dụng01 tên miền01 tên miềnKhông giới hạnKhông giới hạn
  Thời gian cập nhật / hỗ trợ01 nămVĩnh viễn01 nămVĩnh viễn
  Giá700.000 Xu1.400.000 Xu2.100.00 Xu5.400.000 Xu
  Requirements (yêu cầu):
  Sau khi mua tại VXF, vui lòng đăng ký tài khoản tại Brivium.com và gửi tin nhắn bao gồm tên username của bạn để Brivium kích hoạt bản quyền cho bạn.
  [​IMG]
  This style uses white as the theme color and the former has a green menu bar. Enjoy the green spaces of the island Scandinavia at your home.
  [​IMG]

  Images

  1. 01_permission.png
  2. 02_style_properties.png
  3. 03_admin_setting.png
  4. 04_desktop_view.png
  5. 05_tablet_view.png
  6. 06_mobile_view.png
comments powered by Disqus