1. Xác thực tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng của diễn đàn. Xem hướng dẫn
  Dismiss Notice

Vietnamese Language 1.1.3

Vietnamese translation for Xenforo

 1. [BOT] Leecher
  Vietnamese Translation
  - Front-end is translated to a greater extent.
  - Back-end is kept original to easy to manage.

Recent Reviews

 1. Ann
  Ann
  5/5,
  Version: 1.1.3
  It's Work. Good For me. Thanks
comments powered by Disqus