1. Xác thực tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng của diễn đàn. Xem hướng dẫn
  Dismiss Notice

Vietnamese Language 1.5.4

Vietnamese Translation for XenForo

 1. Vietnamese Language 1.5.4

  Imma Kun
  File xml được dịch 97%, 2% là một số cái lang man, các bạn có thể dịch, 1% là AdminCP, tại mình không muốn dịch phần đó để cho Admin dễ quản lý hơn
  •••
  - Vui lòng không chia sẻ, chỉ cài đặt trong diễn đàn của bạn, hãy tôn trọng chúng tôi, cảm ơn