1. Xác thực tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng của diễn đàn. Xem hướng dẫn
  Dismiss Notice

Social Locker - Lock content to share social 1.0.0

Social Locker

 1. TruongHao
  Compatible (tương thích):
  • XenForo 1.0
  • XenForo 1.1
  • XenForo 1.2
  • XenForo 1.3
  • XenForo 1.4
  This addon allows you to lock the content, required to share articles on social networks to unlock

  Addon này cho phép bạn khóa nội dung yêu cầu chia sẽ bài viết lên mạng xã hội để mở khóa. Nó sẽ rất có ích cho SEO và tiếp cận người dùng trên mạng xã hội

  Tương thích tất cả phiên bản xenforo

  Screen Shot 2016-05-28 at 123944 CH

  demo: http://www.techinviet.com/index.php?threads/demo-social-locker.1/
comments powered by Disqus