1. Xác thực tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng của diễn đàn. Xem hướng dẫn
  Dismiss Notice

Điểm thưởng dành cho Brivium

 1. 10
  Thưởng vào: 27/7/15

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 2. 5
  Thưởng vào: 1/7/15

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 3. 2
  Thưởng vào: 20/4/15

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 4. 1
  Thưởng vào: 20/4/15

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.