1. Xác thực tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng của diễn đàn. Xem hướng dẫn
  Dismiss Notice

VXF Supports

 1. Installation & Upgrade Questions

  Hỗ trợ về vấn đề và câu hỏi về cài đặt, nhập dữ liệu và nâng cấp XenForo
  Đề tài thảo luận:
  921
  Bài viết:
  6,335
  Đề tài thảo luận:
  921
  6,335
  Bài viết:
  Mới nhất: Programs that keep... ashr 22/5/17 lúc 14:32
  RSS
 2. Add-on Quesions

  Hỗ trợ các vấn đề và câu hỏi liên quan đến Add-ons
  Đề tài thảo luận:
  3,351
  Bài viết:
  21,502
  Đề tài thảo luận:
  3,351
  21,502
  Bài viết:
  Mới nhất: Tự động theo dõi Chủ Đề... quaymat321234 19/5/17 lúc 07:31
  RSS
 3. Style & Template Questions

  Hỗ trợ các vấn đề và câu hỏi liên quan đến giao diện XenForo
  Đề tài thảo luận:
  2,790
  Bài viết:
  20,387
  Đề tài thảo luận:
  2,790
  20,387
  Bài viết:
  Mới nhất: không trỏ chuột được vào... xuanphuong 20/5/17 lúc 14:00
  RSS
 4. Troubleshoot & Other Questions

  Giải quyết các sự cố khác của XenForo
  Đề tài thảo luận:
  2,161
  Bài viết:
  14,762
  Đề tài thảo luận:
  2,161
  14,762
  Bài viết:
  Mới nhất: giúp mình đổi logo forum... jogger 22/5/17 lúc 21:54
  RSS
 5. Reports & Fix Bug

  Báo lỗi bung và các khắc phục - Không post các câu hỏi ở đây!
  Đề tài thảo luận:
  482
  Bài viết:
  2,703
  Đề tài thảo luận:
  482
  2,703
  Bài viết:
  Mới nhất: Lỗi Đăng Ký Thành Viên huynt54 15/5/17
  RSS