1. Xác thực tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng của diễn đàn. Xem hướng dẫn
  Dismiss Notice

VXF Supports

 1. Installation & Upgrade Questions

  Hỗ trợ về vấn đề và câu hỏi về cài đặt, nhập dữ liệu và nâng cấp XenForo
  Đề tài thảo luận:
  919
  Bài viết:
  6,333
  Đề tài thảo luận:
  919
  6,333
  Bài viết:
  RSS
 2. Add-on Quesions

  Hỗ trợ các vấn đề và câu hỏi liên quan đến Add-ons
  Đề tài thảo luận:
  3,345
  Bài viết:
  21,491
  Đề tài thảo luận:
  3,345
  21,491
  Bài viết:
  Mới nhất: Xóa hết hình ảnh trong bài... jogger 28/3/17 lúc 13:13
  RSS
 3. Style & Template Questions

  Hỗ trợ các vấn đề và câu hỏi liên quan đến giao diện XenForo
  Đề tài thảo luận:
  2,783
  Bài viết:
  20,372
  Đề tài thảo luận:
  2,783
  20,372
  Bài viết:
  Mới nhất: styles cho gsm các trang... soica 29/3/17 lúc 16:15
  RSS
 4. Troubleshoot & Other Questions

  Giải quyết các sự cố khác của XenForo
  Đề tài thảo luận:
  2,159
  Bài viết:
  14,753
  Đề tài thảo luận:
  2,159
  14,753
  Bài viết:
  Mới nhất: Đổi màu Admin & Mod jogger 28/3/17 lúc 13:07
  RSS
 5. Reports & Fix Bug

  Báo lỗi bung và các khắc phục - Không post các câu hỏi ở đây!
  Đề tài thảo luận:
  482
  Bài viết:
  2,699
  Đề tài thảo luận:
  482
  2,699
  Bài viết:
  RSS