1. Xác thực tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng của diễn đàn. Xem hướng dẫn
  Dismiss Notice

VXF Supports

 1. Installation & Upgrade Questions

  Hỗ trợ về vấn đề và câu hỏi về cài đặt, nhập dữ liệu và nâng cấp XenForo
  Đề tài thảo luận:
  919
  Bài viết:
  6,330
  Đề tài thảo luận:
  919
  6,330
  Bài viết:
  Mới nhất: http://healthpurelives.com/... wheng1942 21/1/17 lúc 18:43
  RSS
 2. Add-on Quesions

  Hỗ trợ các vấn đề và câu hỏi liên quan đến Add-ons
  Đề tài thảo luận:
  3,344
  Bài viết:
  21,485
  Đề tài thảo luận:
  3,344
  21,485
  Bài viết:
  Mới nhất: Hỏi về VIP và Xenforo Resource tuanphat 19/1/17 lúc 18:55
  RSS
 3. Style & Template Questions

  Hỗ trợ các vấn đề và câu hỏi liên quan đến giao diện XenForo
  Đề tài thảo luận:
  2,776
  Bài viết:
  20,359
  Đề tài thảo luận:
  2,776
  20,359
  Bài viết:
  RSS
 4. Troubleshoot & Other Questions

  Giải quyết các sự cố khác của XenForo
  Đề tài thảo luận:
  2,159
  Bài viết:
  14,750
  Đề tài thảo luận:
  2,159
  14,750
  Bài viết:
  Mới nhất: Google thông báo Url bị... kendy1 9/1/17
  RSS
 5. Reports & Fix Bug

  Báo lỗi bung và các khắc phục - Không post các câu hỏi ở đây!
  Đề tài thảo luận:
  481
  Bài viết:
  2,698
  Đề tài thảo luận:
  481
  2,698
  Bài viết:
  RSS