1. Xác thực tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng của diễn đàn. Xem hướng dẫn
  Dismiss Notice

VXF Supports

 1. Installation & Upgrade Questions

  Hỗ trợ về vấn đề và câu hỏi về cài đặt, nhập dữ liệu và nâng cấp XenForo
  Đề tài thảo luận:
  920
  Bài viết:
  6,336
  Đề tài thảo luận:
  920
  6,336
  Bài viết:
  Mới nhất: [Hướng dẫn] Hiển thị tất... masterdex 24/6/17 lúc 16:23
  RSS
 2. Add-on Quesions

  Hỗ trợ các vấn đề và câu hỏi liên quan đến Add-ons
  Đề tài thảo luận:
  3,351
  Bài viết:
  21,502
  Đề tài thảo luận:
  3,351
  21,502
  Bài viết:
  RSS
 3. Style & Template Questions

  Hỗ trợ các vấn đề và câu hỏi liên quan đến giao diện XenForo
  Đề tài thảo luận:
  2,790
  Bài viết:
  20,387
  Đề tài thảo luận:
  2,790
  20,387
  Bài viết:
  RSS
 4. Troubleshoot & Other Questions

  Giải quyết các sự cố khác của XenForo
  Đề tài thảo luận:
  2,163
  Bài viết:
  14,764
  Đề tài thảo luận:
  2,163
  14,764
  Bài viết:
  Mới nhất: Hiển thị trích dẫn nội... solooo 19/6/17 lúc 13:50
  RSS
 5. Reports & Fix Bug

  Báo lỗi bung và các khắc phục - Không post các câu hỏi ở đây!
  Đề tài thảo luận:
  482
  Bài viết:
  2,703
  Đề tài thảo luận:
  482
  2,703
  Bài viết:
  Mới nhất: Lỗi Đăng Ký Thành Viên huynt54 15/5/17
  RSS