1. Xác thực tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng của diễn đàn. Xem hướng dẫn
  Dismiss Notice

VXF Marketplace

 1. Trung tâm chợ

  Quy định, Đăng ký Developer, Hướng dẫn sử dụng Marketplace và mọi thắc mắc về VXF Marketplace sẽ được đăng tại đây
  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  9
  Đề tài thảo luận:
  4
  9
  Bài viết:
  RSS
 2. Chợ Add-ons

  Trao đổi, hỗ trợ các Add-ons cho XenForo do Developer phát triển sẽ được đăng tại đây.
  Đề tài thảo luận:
  166
  Bài viết:
  166
  Đề tài thảo luận:
  166
  166
  Bài viết:
  Mới nhất: Social Locker - Lock... TruongHao 7/6/16
  RSS
 3. Chợ Styles

  Trao đổi, hỗ trợ các Styles (giao diện) cho XenForo do Developer phát triển sẽ được đăng tại đây.
  Đề tài thảo luận:
  26
  Bài viết:
  26
  Đề tài thảo luận:
  26
  26
  Bài viết:
  Mới nhất: Brivium - Scandium Brivium 10/10/15
  RSS
 4. Dịch vụ XenForo

  Tất cả các dịch vụ cho XenForo được đăng tại đây.
  Đề tài thảo luận:
  54
  Bài viết:
  233
  Đề tài thảo luận:
  54
  233
  Bài viết:
  Mới nhất: tim người làm forum... mynha 23/2/17 lúc 13:06
  RSS
 5. Tài nguyên khác

  Mọi tài nguyên không phải là Add-ons hoặc Styles được trao đổi & hỗ trợ tại đây.
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  1
  Đề tài thảo luận:
  1
  1
  Bài viết:
  Mới nhất: Brivium - Ruthenium Brivium 21/5/15
  RSS