1. Xác thực tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng của diễn đàn. Xem hướng dẫn
  Dismiss Notice

Development

 1. Development Tutorials

  Hướng dẫn phát triển XenForo
  Đề tài thảo luận:
  169
  Bài viết:
  1,798
  Đề tài thảo luận:
  169
  1,798
  Bài viết:
  Mới nhất: Headlock Muscle Growth... askostars 22/5/17 lúc 11:00
  RSS
 2. XenForo Development

  Thảo luận các vấn đề liên qua đến việc phát triển XenForo hoàn thiện hơn
  Đề tài thảo luận:
  268
  Bài viết:
  2,164
  Đề tài thảo luận:
  268
  2,164
  Bài viết:
  RSS
 3. Xenforo Ideas

  Yêu cầu, đề xuất các ý tưởng cho XenForo
  Đề tài thảo luận:
  33
  Bài viết:
  349
  Đề tài thảo luận:
  33
  349
  Bài viết:
  RSS