1. Xác thực tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng của diễn đàn. Xem hướng dẫn
  Dismiss Notice

Development

 1. Development Tutorials

  Hướng dẫn phát triển XenForo
  Đề tài thảo luận:
  162
  Bài viết:
  1,779
  Đề tài thảo luận:
  162
  1,779
  Bài viết:
  Mới nhất: http://newsupplements2017.c... knevetopi 20/1/17 lúc 22:01
  RSS
 2. XenForo Development

  Thảo luận các vấn đề liên qua đến việc phát triển XenForo hoàn thiện hơn
  Đề tài thảo luận:
  268
  Bài viết:
  2,155
  Đề tài thảo luận:
  268
  2,155
  Bài viết:
  RSS
 3. Xenforo Ideas

  Yêu cầu, đề xuất các ý tưởng cho XenForo
  Đề tài thảo luận:
  33
  Bài viết:
  348
  Đề tài thảo luận:
  33
  348
  Bài viết:
  RSS