1. Xác thực tài khoản để có thể sử dụng đầy đủ chức năng của diễn đàn. Xem hướng dẫn
  Dismiss Notice

Development

 1. Development Tutorials

  Hướng dẫn phát triển XenForo
  Đề tài thảo luận:
  165
  Bài viết:
  1,790
  Đề tài thảo luận:
  165
  1,790
  Bài viết:
  Mới nhất: advancemenpowercomultraboos... brianamson 21/4/17 lúc 16:39
  RSS
 2. XenForo Development

  Thảo luận các vấn đề liên qua đến việc phát triển XenForo hoàn thiện hơn
  Đề tài thảo luận:
  267
  Bài viết:
  2,157
  Đề tài thảo luận:
  267
  2,157
  Bài viết:
  RSS
 3. Xenforo Ideas

  Yêu cầu, đề xuất các ý tưởng cho XenForo
  Đề tài thảo luận:
  33
  Bài viết:
  349
  Đề tài thảo luận:
  33
  349
  Bài viết:
  Mới nhất: Style metro win 8 đích... khoiphudu623 24/4/17 lúc 11:06
  RSS